Sư đoàn 324 triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2013.

(Baonghean.vn) - Sáng nay 4/1, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2013.           Toàn cảnh Hội nghị 
 
Năm 2012 Sư đoàn triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ như huấn luyện SSCĐ, xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật, trọng tâm là tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (kháo XI); nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị. Trong phong trào thi đua quyêt thắng có 160 tập thể và 2619 cá nhân được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng, và có 84,67% tổ chức Đảng đạt TSVM. Tổ chức biên soạn và phát hành Lịch sử Đảng bộ Sư đoàn 324 giai đoạn 1955- 2010, thường xuyên phối hợp với chính quyền nhân dân
địa phương trên địa bàn đóng quân nắm chắc tình hình và giải quyết tốt các tình huống xẩy ra; thăm hỏi tặng quà mẹ liệt sĩ, các gia đình chính sách trên địa bàn, cán bộ gặp nhiều khó khăn với số tiền hơn 1 tỷ đồng…Đồng chí Đại tá Trần Võ Dũng, bí thư Đảng ủy, chính ủy Sư đoàn tặng giấy khen cho các cá nhân đạt đảng viên HTXSNV năm 2012.
 
Năm 2013, Sư đoàn đề ra nhiều chủ trương biện pháp, đó là: Chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình tư tưởng và làm tốt công tác dự báo, kịp thời định hướng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ; kết hợp giáo dục tư tưởng với giáo dục pháp luật, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) đi vào chiều sâu, có hiệu quả trở thành hoạt động thường xuyên của tổ chức Đảng, đơn vị và quần chúng; thường xuyên bám sát chủ đề thi đua "Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả" của Quân khu…góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Hà Hữu Tân - HT 5NK 3039