Sửa đổi quy chế bán đấu giá tài sản

(Baonghean.vn) - Sáng 21/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cấp, ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về sửa đổi Quyết định 37/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Đồng chí Thái Văn Hằng phát biểu tại buổi làm việc.
 
Qua 3 năm thực hiện Quyết định 37/2011 của UBND tỉnh về  Quy chế bán đấu giá tài sản, hiện nay đã bộc lộ một  số vấn đề bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Đồng thời, Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực và Luật đất đai mới được thông qua đã phát sinh những vấn đề bất cập với các quy định tại Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Để phù hợp với sự phát triển của hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành của địa phương, đại diện Sở Tư pháp đề nghị cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế 8 điều liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá tài sản, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, thông báo và niêm yết công khai khi việc tổ chức đấu giá đất... Xung quanh vấn đề sửa đổi Quy chế bán đấu giá tài sản, đại diện một số sở, ngành và địa phương cũng đã tham gia nhiều ý kiến để hoàn hiện Quyết định 37/2011.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thái Văn Hằng nêu rõ, Quyết định 37/2011 kèm theo quy chế đấu giá tài sản vẫn tiếp tục duy trì. Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Quyết định 37/2011. Trong đó, Sở Tư pháp là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện văn bản Quy chế bán đấu giá tài sản để UBND tỉnh điều chỉnh và ban hành ngay sau khi Luật đất đai năm 2013 bắt đầu có hiệu lực.
 
Hoàng Vĩnh