Sức mạnh của văn hóa và luồng sinh khí mới

Theo Đặng Hải Nam - Trịnh Bích Thủy (nhandan.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhân tố “văn hóa trong phát triển” ghi dấu ấn đậm nét trong văn kiện đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Khắc luống - một nét đẹp trong văn hoá đồng bào dân tộc Thái được thực hiện tại Lễ hội hang Bua, Quỳ Châu. Ảnh tư liệu: Thành Cường ảnh 1

Khắc luống - một nét đẹp trong văn hoá đồng bào dân tộc Thái được thực hiện tại Lễ hội hang Bua, Quỳ Châu. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Là tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Yên Bái đang đặt ra những mục tiêu cao, bước đi đột phá trong phát triển kinh tế, đồng thời đưa nội dung văn hóa thành một yếu tố trong chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Các lễ hội truyền thống ý nghĩa được phục dựng, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc diễn ra gần đây như ngày hội văn hóa các dân tộc; hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP địa phương; giới thiệu trang phục và những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của các dân tộc được gắn liền với các tổ chức, hình thành các tour du lịch cộng đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái Lê Thị Thanh Bình cho biết, vào ngày 24/9 tới tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi nhận “Nghệ thuật xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, nhằm tôn vinh, quảng bá sâu rộng Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật xòe Thái”.

Sự kiện nêu trên có sự tham gia của tám tỉnh Tây Bắc, những địa phương đang có chương trình hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình hiệu quả để hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa-lịch sử, tài nguyên du lịch của từng địa phương. Lượng khách du lịch đến Tây Bắc tăng mạnh. Riêng sáu tháng đầu năm, các tỉnh Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh đã đón 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó, riêng khách du lịch đến từ các địa phương trong nhóm hợp tác đạt khoảng 10 triệu lượt…

Cùng chủ đề này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa để gìn giữ và làm giàu thêm tài nguyên du lịch, thúc đẩy du lịch, đồng thời thông qua hoạt động du lịch tác động trở lại đối với di sản văn hóa, góp phần bảo tồn, gìn giữ, nâng cao giá trị di sản văn hóa. Năm 2022, thành phố Hà Tĩnh chọn là năm đột phá về văn hóa-giáo dục.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao đổi, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh xác định gồm 5 chủ đề, 30 nội dung về lĩnh vực văn hóa, 9 nội dung về lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Các trọng tâm là: nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xây dựng hệ sinh thái văn hóa của thành phố, hướng tới sự đa dạng bản sắc, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, “du lịch văn hóa” đang trở thành xu thế chủ đạo trong phát triển du lịch. Chính vì vậy, lãnh đạo nhiều địa phương cho rằng: Việc phát huy giá trị di sản văn hóa phải gắn với phát triển du lịch bền vững, vừa bảo đảm lợi ích kinh tế-xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước-nhà đầu tư-nhân dân.

Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, vừa là mục tiêu của phát triển văn hóa. Phát triển văn hóa xét cho đến cùng chính là vì con người, vì sự ấm no, hạnh phúc của con người. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định “xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tiêu biểu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ...”, và Nghệ An đã xây dựng chiến lược phát triển con người.

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các chuẩn mực giá trị về văn hóa và con người Nghệ An qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhiều chương trình, đề án được tỉnh ban hành, triển khai: Phát huy giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; phát triển thể lực, tầm vóc con người; xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới; xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng như: Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái bản Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông; làng văn hóa tiêu biểu Khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và mô hình xây dựng, tổ chức tốt các hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin và thể thao xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương... đã cổ vũ và huy động các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng đời sống, môi trường văn hóa.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn liền với hoạt động thực tiễn ở Nghệ An đã hướng mạnh vào mục tiêu xây dựng con người, gia đình văn hóa, phát huy truyền thống bản sắc các dân tộc gắn liền quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trên địa bàn.

Tại Bắc Ninh, chủ đề và nhiệm vụ mang tính chiến lược về “Xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện với những đức tính, phẩm chất cụ thể đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã ghi dấu ấn mới trong nhận thức và hành động của tỉnh trong lĩnh vực này. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung, tỉnh tăng cường đầu tư các nguồn lực cho phát triển văn hóa, phát huy các nguồn lực văn hóa, con người tương xứng với tăng trưởng kinh tế.

Nhờ đó, Bắc Ninh là tỉnh thực hiện sớm và tốt cơ chế, chính sách chăm lo, đãi ngộ nghệ nhân, hỗ trợ các làng, các câu lạc bộ quan họ... tác động trực tiếp đến bảo tồn phát huy di sản phi vật thể.

Đặc biệt, Bắc Ninh đã và đang hình thành phong trào khuyến học, khuyến tài, để xây dựng xã hội học tập. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh Trịnh Nam Điền cho biết, hiện tỉnh có hơn 400 nghìn hội viên khuyến học, chiếm 1/3 số dân. Cả hệ thống chính trị của tỉnh tham gia đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng, đơn vị khuyến học, các mô hình học tập hiệu quả. Đồng thời, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên toàn tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo nghệ thuật của nhân dân.

Trao đổi và khảo sát tại một số tỉnh Tây Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng cũng cho thấy cùng với thành tựu, bước tiến mới đạt được trong lĩnh vực này, đối chiếu với nội hàm về vị trí, vai trò và mục tiêu của lĩnh vực văn hóa mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, nhiều địa phương còn bộc lộ những hạn chế, bất cập: chưa tương xứng với mục tiêu phát triển mang tính chiến lược; chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát huy sức mạnh nội sinh về văn hóa làm nền tảng phát triển xã hội.

Nguồn lực đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng và dàn trải; nguồn nhân lực hoạt động văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Một số địa phương tư duy về phương thức bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị văn hóa truyền thống thiếu đồng bộ, chưa có bước đột phá; chưa bảo đảm xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng con người và phát triển kinh tế-xã hội.

Đáng nói là ở một số địa phương, ngành, việc đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự chú trọng xây dựng nền văn hóa công vụ văn minh, hiện đại; còn tiềm ẩn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Thực tế nêu trên đòi hỏi, trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt triển khai, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, mới nhất từ văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tinh thần, nội dung chỉ đạo từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò chủ thể văn hóa của mỗi công dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người.

Cần quán triệt, thể hiện rõ quan điểm “không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy phát triển kinh tế” thành nguyên tắc trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành, bảo đảm hiện thực hóa trong đời sống xã hội.

tin mới

Vinh - 'đô thị dọc sông, hướng biển' trong chiến lược, tầm nhìn phát triển của Trung ương

Vinh - 'đô thị dọc sông, hướng biển' trong chiến lược, tầm nhìn phát triển của Trung ương

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh đang chuẩn bị bước qua tuổi 60. Đây là thời điểm quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới. Trong chiến lược, tầm nhìn của Trung ương và tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh mở rộng là đô thị biển, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa của cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức giải trình về tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vùng đồng bào dân tộc, miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, tại TP. Vinh, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

Rà soát, phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND huyện Nam Đàn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát các chính sách và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo triển khai các chính sách kịp thời và hiệu quả hơn.

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.