Suốt bãi sông Hồng

(Baonghean) - Tôi đi suốt bãi sông Hồng
Ở đâu đất cũng nặng dòng phù sa
Ngô nương, mía bãi mượt mà
Thảng nghe tiếng cuốc gọi ta vào hè
 
Ở đâu cũng mướt bờ tre
Kênh mương nước chảy tai nghe rì rào
Ở đâu cũng loáng hồ ao
Cánh cò chớp trắng liệng vào bóng mây
 
Bà tôi nhai miếng trầu cay
Ấm chè xanh, chiếc điếu cày, ông tôi
Ở đây không có hạ hồi
Hát câu quan họ em ngồi trống ca
 
Ở đây thơm thoảng làng hoa
Bắc cầu Hà Nội nối qua sông Hồng
Nhà cao hao mắt người trông
Nhọc nhằn mấy cánh chim cong nhìn trời.
 
Sông Hồng chảy tự ngàn đời
Một vùng thôn dã bời bời lúa khoai
Dẻo thơm hạt gạo gửi ai
Thị thành bia bọt lai rai... Mặc người!
 
Nguyễn Trọng Tuất