Tương Dương chi trả trợ cấp 1 lần cho 271 đối tượng

Tương Dương chi trả trợ cấp 1 lần cho 271 đối tượng

(Baonghean.vn) - Ban CHQS huyện Tương Dương vừa tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần (đợt 12) và trao giấy chứng nhận cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Tân Kỳ chi trả chế độ trợ cấp trên 1,6 tỷ đồng cho 700 dân công hỏa tuyến

Tân Kỳ chi trả chế độ trợ cấp trên 1,6 tỷ đồng cho 700 dân công hỏa tuyến

(Baonghean.vn) - Ngày 14/9, Ban CHQS huyện Tân Kỳ tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần, đợt 4 và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Anh Sơn chi trả trợ cấp 1 lần cho 265 đối tượng

Anh Sơn chi trả trợ cấp 1 lần cho 265 đối tượng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, Ban CHQS huyện Anh Sơn tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần, cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế còn sống và đã từ trần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiệu quả chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân

Hiệu quả chi trả chế độ BHXH ngắn hạn qua tài khoản cá nhân

(Baonghean) - Nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho người lao động, rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục hành chính cho đơn vị sử dụng lao động là những lợi ích thấy rõ sau gần 1 năm BHXH tỉnh Nghệ An triển khai thí điểm thực hiện thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân.
Nghệ An chi trả hơn 220 tỷ đồng cho đối tượng dân công hỏa tuyến

Nghệ An chi trả hơn 220 tỷ đồng cho đối tượng dân công hỏa tuyến

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có số lượng đối tượng dân công hỏa tuyến đứng thứ 2 của cả nước, được Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng lựa chọn làm điểm khảo sát số liệu làm cơ sở xây dựng đề án giải quyết chế độ, chính sách về dân công hỏa tuyến của cả nước.
Chế độ cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

Chế độ cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

Từ ngày 01/10/2017, chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được thực hiện theo quy định tại Thông tư 81/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.
Bổ sung kinh phí chi trả chế độ giám sát cộng đồng

Bổ sung kinh phí chi trả chế độ giám sát cộng đồng

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg về ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng; bổ sung thêm phần kinh phí chi trả chế độ giám sát cộng đồng để công tác tổ chức giám sát cộng đồng ở cơ sở phát huy được hiệu quả.
Phối hợp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

Phối hợp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Công văn số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013, theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 10/2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng được thực hiện qua hệ thống bưu điện.