Vì sao nhân tài thôi việc?

Vì sao nhân tài thôi việc?

Không được bố trí công việc phù hợp, lương thấp, nhiều nhân tài theo Đề án 922 của thành phố mãi làm việc với vị trí nhân viên hợp đồng.
Chính sách đúng đắn và hiệu quả!

Chính sách đúng đắn và hiệu quả!

(Baonghean) - Tuần 3 tháng 10, bài “Đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao” đăng nhật báo ngày 23/10 được bình chọn là bài hay với số phiếu cao nhất. Bài viết cho thấy chính sách hỗ trợ, ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao của tỉnh ta đang đi đúng hướng, bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực.