Cảnh tỉnh lao động 'chui' ở nước ngoài

Cảnh tỉnh lao động 'chui' ở nước ngoài

(Baonghean) - Tin vào những lời rủ rê, hứa hẹn về một viễn cảnh như mơ ở xứ người, nhiều người nhẹ dạ cả tin, liều mình đưa tiền cho các đối tượng để trốn sang làm việc ở nước ngoài. Và hậu quả không chỉ chính bản thân người lao động phải gánh chịu mà còn ảnh hưởng đến xã hội.