Tài trợ Việt Nam 2,3 triệu USD cải thiện hệ thống CS trợ giúp XH

 Dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội” (giai đoạn 2013-2016)” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ có tổng kinh phí là 2,3 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại 2 triệu USD, vốn đối ứng 300.000 USD. Thông tin được đưa ra trong buổi lễ công bố dự án này diễn ra ngày 19-2 tại Hà Nội.

Lễ công bố dự án hỗ trợ cải thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội phối hợp với UNDP phát động Dự án này. Dự án sẽ đóng góp vào việc thực hiện phương hướng của Nghị quyết 15 về cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội dựa trên mức sống tối thiểu và xây dựng một tầm nhìn thống nhất của quốc gia về hệ thống trợ giúp xã hội mang tính bao trùm và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết: “Hệ thống an sinh xã hội sẽ được hình thành dựa trên một chuẩn thống nhất được xác định theo nhu cầu mức sống tối thiểu và giải quyết các nguyên nhân đa chiều nhằm bảo đảm phòng ngừa các rủi ro xã hội cho mọi người”.
 
Phó Giám đốc Quốc gia của UNDP, ông Bakhodir Burkhanov khẳng định lại mục tiêu xây dựng một hệ thống trợ giúp xã hội gắn kết và hiệu quả hơn để có thể mở rộng độ bao phủ và tăng mức trợ giúp đối với những người dễ bị tổn thương, từ đó có thể duy trì và đẩy mạnh hơn các kết quả giảm nghèo và phát triển xã hội của Việt Nam với tư cách là nước có thu nhập trung bình trong những năm tiếp theo.
 
Ông Bakhodir Burkhanov cũng nêu số thách thức trong việc thực hiện mục tiêu này, bao gồm việc xây dựng chính sách và cơ chế trợ giúp xã hội, đồng thời cần khắc phục lại hệ thống trợ giúp xã hội hiệu quả hơn.
 
Theo NDĐT