#tam giam

2 kết quả

Trưng cầu ý dân các vấn đề quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ

Trưng cầu ý dân các vấn đề quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ

Từ đầu tháng 7/2016, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh chính thức có hiệu lực như: binh sĩ xuất sắc được ưu tiên tuyển vào viên chức quốc phòng, người bị tạm giam được quyền bầu cử, trưng cầu ý dân vấn đề quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ…