Tạm ngừng sử dụng vắc xin 5 trong 1

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa thông báo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban quản lý Dự án tiêm chủng mở rộng; Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạm ngừng sử dụng vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem inj trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Vắc xin Quinvaxem inj do Công ty Berna Biotech Korea Corporation sản xuất. Cũng theo thông báo này, Văn phòng đại diện Công ty Berna Biotech Korea Corporation tại Việt Nam phối hợp với đơn vị nhập khẩu, phân phối phải gửi thông báo tạm ngừng sử dụng tới các nhà phân phối, đơn vị sử dụng.

Đồng thời, Cục Quản lý dược yêu cầu báo cáo về tình hình nhập khẩu, quá trình phân phối và sử dụng vắc xin Quinvaxem inj về Cục Quản lý dược và Cục Y tế dự phòng trước ngày 15/5.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành, Ban quản lý Dự án tiêm chủng mở rộng và các trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng vắc xin tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem inj.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T