Tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh phải đặt cọc 10 tỉ đồng

Từ ngày 20.2, đối với hàng thực phẩm đông lạnh, doanh nghiệp (DN) kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được thành lập tối thiểu là 2 năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa và có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 10 tỉ đồng.

Đối với hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc hàng đã qua sử dụng, DN phải ký quỹ, đặt cọc 7 tỉ đồng. Đây là một trong những nội dung của Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Tài chính ban hành để thay thế những quy định có liên quan trước đó.

Thông tư cũng quy định cụ thể hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất cho DN đáp ứng các điều kiện nêu trên. Các DN đã được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định trước đây được tiếp tục kinh doanh trong vòng 90 ngày kể từ khi thông tư này có hiệu lực.

Theo Thanhnien