Tân Kỳ: Diện tích mía xuân trồng mới tháng 1 đạt 500 ha

(Baonghean.vn) - Năm 2013, Nhà máy đường Sông Con có 6.800 ha mía nguyên liệu. Trong đó tại Tân Kỳ có  5.500 ha mía đứng cho vụ ép, còn lại là diện tích mía ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương và Hương Sơn- Hà Tĩnh.                                   Mía trồng mới tại Đồng Văn- Tân Kỳ.

Đến ngày 11/1, nông dân Tân Kỳ đã trồng mới diện tích mía đạt 500 ha/1.800 ha kế hoạch. Nhà máy đường Sông Con cũng mở rộng diện tích mía sang huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh 36 ha. Dự kiến đến 10/4/2013 là kết thúc trồng mía vụ xuân 2013.


Châu Lan.