Tân Kỳ đưa vào sử dụng 7 công trình hồ đập, cầu tràn trước mùa mưa bão

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2016 đến nay huyện Tân Kỳ đã đưa vào sử dụng 7 công trình hồ đập, cầu tràn  kịp thời phục vụ giao thông, tiêu thoát nước mùa mưa bão.

Hồ chứa nước Khe Ngang xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ đã tích được nước phục vụ lúa xuân cho năm tới

Các công trình đã hoàn thành, đưa vào sửa dụng trong năm 2016 này bao gồm: hồ chứa Bãi Quyền (xã Nghĩa Phúc), hồ chứa Đồng Đảng (xã Nghĩa Hành), hồ chứa Khe Ngang (xã Nghĩa Dũng), cầu tràn liên hợp Khe Lá (xã Nghĩa Dũng), cầu khe Hóm (xa Tân Hợp).

Tổng trị giá các dự án trên 100 tỷ đồng, hiện đã giải ngân được khoảng 70 tỷ đồng.

Cầu Tràn Khe Lá đưa vào sử dụng giúp người dân lưu thông an toàn mùa mưa lũ.

Các công trình được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, 3 hồ chứa đã tích được nước phục vụ lúa xuân. Hệ thống cầu, cống và đường giao thông các công trình bàn giao giúp nhân dân lưu thông trong mùa mưa bão.

Văn Trường