Tân Kỳ: Hiệu quả đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng

(Baonghean) - Năm 2014, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng được Huyện uỷ Tân Kỳ triển khai một cách toàn diện, chủ động, chính xác, kịp thời, tạo chuyển biến tốt được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xếp loại xuất sắc tiêu biểu. Trong đó, nổi bật là các giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ…
 
 
Tăng sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng
 
Phải nói rằng, trong hệ thống cán bộ Tân Kỳ từng có những thời điểm nội bộ chưa đoàn kết, tỉnh thường phải điều động cán bộ về tăng cường, từ đó tạo “vấn đề tư tưởng” trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến sự phấn đấu, trưởng thành của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng như sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đáng mừng, với sự đổi mới trong tư duy, trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng, bộ máy các cấp của Tân Kỳ vừa nỗ lực xốc lại chất lượng hoạt động, vừa bổ cứu kịp thời các hạn chế, phát huy bài học kinh nghiệm để hoàn thiện dần. 
 
Cán bộ Huyện ủy Tân Kỳ trao đổi với cán bộ Đoàn xã Tân Hương về công tác ươm giống keo phục vụ chương trình trồng rừng nguyên liệu.
 
Về hệ thống tổ chức, Đảng bộ huyện Tân Kỳ có 62 tổ chức cơ sở đảng với 6.386 đảng viên gồm: 21 đảng bộ xã, 1 đảng bộ thị trấn, 6 tổ chức đảng thuộc cơ quan hành chính, 20 đơn vị sự nghiệp, 12 doanh nghiệp, 2 đơn vị lực lượng vũ trang; có 430 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó: 341 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, 13 chi bộ trực thuộc thị trấn; 20 chi bộ trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp Nhà nước, 6 chi bộ thuộc đảng ủy công ty cổ phần, có 27 chi bộ thuộc đảng ủy cơ quan hành chính, 11 chi bộ thuộc đảng ủy đơn vị sự nghiệp, 12 chi bộ thuộc đảng ủy lực lượng vũ trang; thêm điều kiện đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 21%... Sự “phong phú” ấy, càng đòi hỏi cấp uỷ của Đảng bộ huyện phải đưa ra được các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng để củng cố, nâng cao sức chiến đấu cho vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.
 
Bắt tay vào đổi mới thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ Tân Kỳ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, điểm nổi bật là: tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm; thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm được xác định qua kiểm điểm; tập trung hướng về cơ sở để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm; kiện toàn lại đội ngũ cán bộ một số phòng, ban, cơ sở hiệu quả mà công việc còn hạn chế. Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Công văn chỉ đạo 463/2014 về “Giám sát những việc cần làm ngay theo Nghị quyết Trung ương 4”. Với tinh thần chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, đến nay kết quả những việc cần làm ngay sau kiểm điểm đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ 9/9 nội dung đã hoàn thành. Đối với các cơ sở đảng tổng số có 341 việc, đã thực hiện xong 298 việc; số việc đang thực hiện là 38 việc; phát sinh mới 5 việc. Đối với các ban, phòng, ngành và tương đương trực thuộc cấp huyện tổng số có 121 việc; đã thực hiện xong 112 việc; số việc đang thực hiện là 9 việc.
 
Huyện cũng đã thực hiện thành công hội thảo của Trung ương tại Tân Kỳ, nội dung tổng kết 30 năm đổi mới “Về xây dựng Đảng cầm quyền, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng” được Trung ương, Tỉnh ủy đánh giá cao. Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo quyết liệt “Kế hoạch xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện các xã”, đến nay thu được nhiều kết quả, tiếp tục triển khai thực hiện 2 đề án của cấp ủy về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị khối nông thôn, thị trấn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo" và Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển và điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo"; giám sát việc thực hiện Quy định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH tham dự sinh hoạt chi bộ thuộc đảng ủy các xã, thị trấn... Qua đó chất lượng, hiệu quả, vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Trong thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 8/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Khảo sát hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch khảo sát cấp huyện, chỉ đạo cơ sở tiến hành khảo sát theo kế hoạch, đồng thời có những giải pháp nâng cao hệ thống chính trị ở những nơi này.
 
Tạo chuyển biến trong công tác cán bộ
 
Trước hết là tin cậy, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ trẻ. Đồng chí Vi Hồng Sơn, sinh năm 1979, là người dân tộc Thái, đã được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện, sau đó được tăng cường về làm Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ, là địa phương điều kiện còn nhiều khó khăn; song đồng chí Sơn đã đảm đương tốt nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Còn đồng chí Chu Văn Lợi, sinh năm 1981, được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ, đã thể hiện năng lực thâm mưu được lãnh đạo huyện đánh giá cao.
 
Đồng chí Lợi chia sẻ: “Cán bộ, công chức, viên chức phải hết mình, nêu cao trách nhiệm, những cái gì đúng, có lợi cho tập thể, có lợi cho dân thì làm”. Một số đồng chí trẻ khác nhưng hiện đang đảm đương lãnh đạo các xã, các phòng, ban hứa hẹn một nguồn cán bộ dồi dào trong tương lai cho Tân Kỳ. Nhiệm kỳ 2015- 2020, lần đầu tiên Ban Thường vụ Huyện uỷ giới thiệu và phê duyệt luân chuyển nhiều cán bộ trẻ ở các phòng, ban, ngành cấp huyện vào vị trí chủ chốt ở cơ sở. Nhờ vậy, đến nay Tân Kỳ đã có đội ngũ cán bộ trẻ là trưởng, phó các phòng, ban và một số lãnh đạo chủ chốt ở các xã, không ngừng thể hiên tính năng động, hiệu quả công tác bám sát thực tiễn. 
 
Đường bê tông đạt chuẩn vừa làm xong ở xóm Kẻ Giếng, xã Tiên Kỳ - Tân Kỳ.
 
Đối với công tác đánh giá cán bộ, xác định đây là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ, thời gian qua, Huyện uỷ Tân Kỳ đã xây dựng, bổ sung quy chế đánh giá cán bộ, đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp cụ thể như: Phát phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ huyện và cơ sở, gợi ý tập trung kiểm điểm cuối năm; hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ các bước, các quy trình đánh giá… Đối tượng để đánh giá bao gồm các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý, cán bộ là uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, uỷ viên UBND và trưởng các đoàn thể cấp xã; trưởng, phó phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện. Sau đánh giá, đã chỉ đạo các cơ sở thay thế những cán bộ có tín nhiệm quá thấp, uốn nắn, nhắc nhở hoặc kiểm điểm những đồng chí có khuyết điểm, hoặc tín nhiệm thấp. Với cách làm này đặt ra yêu cầu cho cán bộ luôn luôn phải trau dồi đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác. Mặt khác, đây là cơ sở quan trọng để cấp uỷ các cấp bố trí sắp xếp cán bộ.
 
Để tất cả cán bộ đều được đánh giá, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Đề án số 06 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo” với 10 nhóm giải pháp, trong đó đánh giá cán bộ được coi là biện pháp căn cơ, nội dung đánh giá với 10 nội dung như: Tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ; hiệu quả công việc; đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; ý thức đoàn kết, ý thức tự giác học tập, rèn luyện...
 
Qua hơn 2 năm thực hiện công tác đánh giá cán bộ, nhất là ở cơ sở đã thực sự đi vào nề nếp, có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục, răn đe, phòng ngừa cán bộ vi phạm, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ cơ sở, hiệu quả công việc của cán bộ từng bước được nâng lên rõ rệt. Sau khi rút kinh nghiệm ở cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành đánh giá cán bộ, công chức Huyện uỷ để cho cán bộ chủ trì cơ sở đánh giá. Qua đánh giá, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ đã trực tiếp nhắc nhở số cán bộ có những biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, kịp thời điều chuyển, miễn nhiệm một số cán bộ. Điều đó đã thể hiện sự nghiêm minh của Đảng và cũng giúp cán bộ thấy được những vấn đề còn thiếu sót của mình để khắc phục sửa chữa.
 
Những năm qua, công tác rà soát, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ trên địa bàn cũng đã được các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó BTV Huyện ủy đã công khai minh bạch quy hoạch được sự ủng hộ cao của các tổ chức cơ sở đảng. Quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cơ cấu, đảm bảo nguyên tắc, quan điểm của Đảng quy hoạch động và mở. Cán bộ đưa vào quy hoạch từng bước được đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng về mọi mặt. Năng lực, sở trường của cán bộ được phát huy, tính kế thừa và phát triển được đảm bảo, đáp ứng được tính chủ động trong bố trí, sử dụng cả trước mắt và lâu dài. 
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, đến nay cán bộ chủ chốt cấp huyện đều đã có trình độ đại học chuyên môn trở lên và trình độ cao cấp, cử nhân chính trị; đội ngũ BCH Đảng bộ huyện có 97% có trình độ đại học chuyên môn; 100% có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó có 83% cao cấp, cử nhân. Cán bộ, công chức cấp huyện đa số được đào tạo cơ bản 100% đều có trình độ từ trung cấp chuyên môn trở lên, trong đó có 131/142 đồng chí có trình độ đại học chuyên môn trở lên.
 
Đối với công tác luân chuyển cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án số 07- ĐA/HU về “Nâng cao chất lượng công tác luân chuyển cán bộ”, đồng thời xây dựng kế hoạch luân chuyển cụ thể để thực hiện, quy định rõ hơn đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian luân chuyển, thời gian về, điều quan trọng là nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều được bố trí giữ chức vụ cao hơn, nhờ vậy sau hơn 1 năm thực hiện công tác luân chuyển, điều động đã thực sự đi vào nề nếp, cán bộ được luân chuyển đều yên tâm, phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Ông Phan Văn Giáp – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: Quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, tiếp nhận, đề bạt cán bộ, chỉ định bổ sung cấp uỷ viên từ huyện đến cơ sở đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, quá trình thực hiện không có sai sót, tạo được đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm 2014, đã luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp lại 18 đồng chí (trong đó có 1 đồng chí được điều động, luân chuyển từ Huyện ủy về làm Chủ tịch UBND xã); bầu cử, chỉ định cấp ủy 21 đồng chí; đề bạt, bổ nhiệm 27 đồng chí; phối hợp với các ngành cấp tỉnh đề bạt, bổ nhiệm, điều động, thực hiện chính sách đối với 20 đồng chí. Ban tham mưu hiệu quả việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 (A2, A3) từ huyện đến cơ sở đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, khách quan, có tính chiến lược. Về công tác đảng viên, năm 2014 đã kết nạp được 189 trong kế hoạch 179 đảng viên (trong đó có 2 đảng viên là người công giáo chiếm 1,1%), đạt tỷ lệ 106% so với kế hoạch. 
 
 Với kết quả đạt được trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, là động lực quan trọng để huyện Tân Kỳ tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện tại cơ sở, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân Tân Kỳ tiến hành thành công đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
Trân Châu