Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân (*)

(Baonghean) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 70 năm qua quân đội ta đã cùng với toàn dân lập nên những chiến công chói lọi, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất non sông, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với một lòng “trung với Đảng, hiếu với dân”, để hôm nay tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức mạnh bách chiến, bách thắng của một đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”  thật xứng với tên gọi vinh dự, tự hào: Quân đội nhân dân Việt Nam. 
 
 
Ôn lại những trang sử vàng oanh liệt của Quân đội ta 70 năm qua, không thể không nhắc lại những chiến công đầu Phai Khắt, Nà Ngần, và tiếp nối theo cuộc trường chinh vĩ đại cùng dân tộc ở những chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Biên giới (1950) đến cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc để tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; từ những chiến thắng: Ấp Bắc, Bình Giã, Đồng Xoài, Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, những chiến dịch: Mậu Thân 1968, Đường 9 – Nam Lào, “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, lập thêm một đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để đất nước ta có được độc lập, thống nhất, hoà bình phát triển trọn vẹn như hôm nay. 
 
Bác sỹ quân y LLVT tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: T.Kiên
 
Những chiến công hiển hách làm nức lòng dân tộc ấy là của một đội quân ra đời và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng, bắt đầu từ ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Na Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Sự lớn mạnh nhanh chóng ấy minh chứng Quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, Quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Quân đội cũng tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo; góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân; luôn là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả chiến tranh và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
 
Bộ đội giúp người dân bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ (Quế Phong) mở đường. Ảnh: Triều Dương
 
Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu được Đảng, Nhà nước và nhân dân tuyệt đối tin cậy; Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất mà còn là đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã nối tiếp xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân khen tặng, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. 
 
Kế thừa bài học của cha ông là đoàn kết toàn dân, lấy ý chí của nhân dân làm thành trì vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ năm 1989, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 được xác định đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân nhằm biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thể hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - một giá trị độc đáo của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới. Ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân được nâng cao. Phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. “Thế trận lòng dân” nhân tố cơ bản của thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Mối quan hệ quân dân được tăng cường trên cơ sở sự nhất trí về chính trị tinh thần, thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một thành tựu lớn trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại; xây dựng nền quốc phòng của dân, do dân, vì dân. 
 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt trọn niềm tin yêu vào Quân đội nhân dân Việt Nam, vào sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị cũng luôn chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một đội quân cách mạng đã lập nhiều chiến công vang dội, rạng ngời thành tích, son sắt lời thề tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 
 
BNA
 
(*) Bài viết sử dụng tư liệu Diễn văn của Chủ tịch nước trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.