Tăng 13% thuế xuất khẩu một số mặt hàng than

Mức tăng thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04.Ảnh minh họa

Ngày 23/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký Thông tư số 71/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Theo Thông tư sửa đổi, các mặt hàng than đá; than bánh; than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá (thuộc nhóm 27.01) sẽ tăng thuế suất lên 13%.

Các mặt hàng than cốc; than nửa cốc (luyện từ than đá); than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; bình muội chưng than đá (thuộc nhóm 27.04) cũng được tăng thuế suất lên 13 %.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/7/2013./.


Theo (vov.vn) - L.T