Tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Đức Dũng 11/03/2019 10:04

(Baonghean.vn) - Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cấp xã phải xác định nhiệm vụ bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp.

Đó là một trong những yêu cầu của Chỉ thị số 27-CT/TU, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành ngày 5/3/2019 về tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông trao quyết định điều động cho các đồng chí đảm nhiệm các chức danh công an xã Môn Sơn.  Ảnh minh họa: Bá Hậu
Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông trao quyết định điều động cho các đồng chí đảm nhiệm các chức danh Công an xã Môn Sơn. Ảnh tư liệu Bá Hậu

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chủ động triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn...

- Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cấp xã phải xác định nhiệm vụ bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Từ đó xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và lộ trình cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả với chủ trương sáp nhập xã, thị trấn của Bộ Chính trị, Chính phủ và Tỉnh ủy trong thời gian tới.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp tiến hành khảo sát toàn diện đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của công an xã, có kế hoạch, lộ trình bố trí, sắp xếp đối với lực lượng công an xã...

- Tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công an, lộ trình triển khai phù hợp với từng địa bàn xã và thực trạng đội ngũ công an xã bán chuyên trách. Ưu tiên triển khai tại các xã thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; các xã mà lực lượng công an xã bán chuyên trách đang khuyết hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu công tác...

- Cấp ủy, chính quyền các cấp có phương án và tạo mọi điều kiện thuận lợi về trụ sở, trang thiết bị làm việc, nơi nghỉ... cho cán bộ công an chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa bàn cơ sở. Gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động làm tốt công tác định hướng cơ cấu, quy hoạch, ưu tiên bố trí trưởng công an xã, thị trấn chính quy vào cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ công an xã không chuyên trách...

Tăng cường bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO