Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

(Baonghean) - Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 27/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
 
Thời gian qua, thời tiết nắng nóng cao độ xảy ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng báo động cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm); các ngành, các cấp, các chủ rừng đã có sự nỗ lực, quyết tâm làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ ngày 14/5 đến nay liên tục xảy ra cháy rừng, gây thiệt hại về rừng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Đặc biệt là vụ cháy rừng ngày 25/5/2014 xảy ra tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đã làm 1 người bị tử vong và 1 người bị thương. Trước tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các đơn vị chủ rừng thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách sau đây:
 
1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3441/UBND -NN ngày 24/5/2014, khẩn trương điều tra sớm làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của Pháp luật.
 
2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp các địa phương có xảy ra cháy rừng tổ chức họp để kiểm điểm rút kinh nghiệm từng vụ cháy và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm kịp thời. 
 
3. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 3/1/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2014  của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR. Giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An thực hiện.
 
5. Chấp hành thực hiện nghiêm chế độ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại chòi canh lửa và văn phòng thường trực Ban chỉ huy các cấp, để phản ứng nhanh, ứng cứu các tình huống cháy rừng xảy ra.
6. Các lực lượng chữa cháy rừng các cấp chuẩn bị, triển khai tốt phương án 4 tại chỗ trong chữa cháy rừng, cụ thể là: lực lượng con người, phương tiện máy móc, dụng cụ kỹ thuật, hậu cần cho công tác chữa cháy rừng. 
 
7. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra cháy rừng tại các khu rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như khu rừng đặc dụng Núi Chung (Nam Đàn), Khu lâm viên Núi Quyết, khu Đền Cuông (Diễn Châu), khu Đền Cờn (Quỳnh Lưu); các đơn vị chủ rừng, hạt kiểm lâm, UBND xã phải bố trí lực lượng canh phòng chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa, chất nổ, chất dễ cháy ở ven rừng, trong rừng.
 
8. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR cấp huyện, xã và chủ rừng, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR để răn đe và giáo dục phòng ngừa.
 
9. Khi phát hiện cháy rừng xảy ra thì chủ rừng, chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy, không để xảy ra cháy lớn. Trong tổ chức chữa cháy rừng phải đảm bảo quy trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối về người, không để xảy ra tai nạn.
 
10. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo cháy rừng hàng ngày, theo cơ chế cấp dưới báo cáo cấp trên. Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng Trung ương.
 
Nhận được Công điện này, yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, không kịp thời có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả gây thiệt hại lớn về rừng thì chủ tịch UBND, thủ trưởng đơn vị chủ rừng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Chủ tịch: 
Nguyễn Xuân Đường