Tăng cường các biện pháp quản lý, bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát

(Baonghean) - (Công văn số 5812/UBND-TM, ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đã được đề ra trong các nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 và các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện Công văn số 10397/BTC-QLG ngày 8/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính và các sở, ban, ngành chức năng (Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh…), Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai một số việc trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013, các nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan.

2. Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại địa phương, kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật nhằm bình ổn thị trường, giá cả, kiềm chế tốc độ tăng CPI của địa phương; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, thuế, phí trên địa bàn; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng thời gian cao điểm để tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật hoặc tăng giá dây chuyền khi yếu tố hình thành giá không có biến động lớn.

3. Chủ động đánh giá hiệu quả của các biện pháp và Chương trình bình ổn giá đã thực hiện để làm cơ sở quyết định các biện pháp bình ổn giá tại địa phương từ nay đến cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Các địa phương có xảy ra bão lũ cần có biện pháp bình ổn giá kịp thời theo quy định tại Luật Giá đối với những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn.

4. Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ ngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩm quyền; đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá (nếu có) đến tình hình kinh tế - xã hội và CPI của địa phương, tránh điều chỉnh vào cùng một thời điểm đẩy CPI tăng cao.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg.

6. Giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến giá cả thị trường, các biện pháp đã thực hiện và những vướng mắc cần giải quyết để UBND tỉnh, Bộ Tài chính biết, xử lý kịp thời.

TM. Ủy ban nhân dân
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch: Thái Văn Hằng