Tăng cường cải cách chế độ công vụ, nâng chất lượng bộ máy

(Baonghean.vn) - Chiều 26/12, tại TP Vinh, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc để đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Lậm -Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện các ban, sở ngành là thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách công vụ, công chức.

Quang cảnh buổi làm việc đánh giá kết quả cải cách công vụ năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Trên cơ sở các quy định của Chính phủ và kế hoạch công tác của tỉnh, năm 2014, Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách chế độ công vụ và công chức đã có một số văn bản chỉ đạo điều hành nhằm chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Cụ thể, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các sở ngành và UBND các địa phương xây dựng đề án việc làm và cơ cấu ngạch công chức, xây dựng dữ liệu về bộ máy công chức; đổi mới công tác tuyển dụng công chức và nâng ngạch, phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở ngành; tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các sở ngành theo đúng quy định; tiếp tục sửa đổi chính sách thu hút nhằm phát hiện và đãi ngộ người có tài; nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương hành chính; đang tích cực triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế…

Đồng chí Nguyễn Chí Nhâm - Chánh thanh tra tỉnh phát biểu

Bên cạnh các kết quả trên, quá trình triển khai cải cách chế độ công vụ, công chức vẫn còn một số khó khăn tồn tại, nhất là chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và khối, xóm. Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2014, ban chỉ đạo tỉnh cũng đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 để các sở ngành thành viên ban chỉ đạo thảo luận. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị gắn kết quả cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ với cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh CPI cấp tỉnh; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương hành chính theo  Chỉ thị 17/CT; Thủ trưởng các cơ quan phải nắm được đầu việc để quản lý cán bộ…

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của văn phòng Ban chỉ đạo đã tham mưu kiện toàn, bổ sung kịp thời các thành viên phù hợp; đồng thời chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và các nguyên nhân để Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực tổng hợp, chỉnh sửa. Để nâng cao chất lượng đạo đức công vụ và chất lượng công chức, theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phải nâng cao nhận thức của người đứng đầu trong tuyển dụng, bố trí; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thạo việc, tâm huyết với doanh nghiệp và người dân; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 17/CT của BTV Tỉnh ủy; đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và xử lý thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế 1 cửa; xây dựng đề án việc làm gắn với tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ; triển khai ứng ứng dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ các sở ngành đúng quy định; ưu tiên thu hút cán bộ chất lượng cao; tăng cường phối hợp liên ngành khi xử lý các dự án thu hút đầu tư; quan tâm nâng cao hiệu quả quản trị công và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện và có ý nghĩa, Sở Nội vụ phải năm bắt các quy định của Chính phủ soạn thảo lại đề án việc làm, cơ cấu biên chế để xây dựng bộ máy cho phù hợp; hoàn thiện phần mềm công nghệ thông tin, quản lý công chức, viên chức; đổi mới phương thức tuyển chọn công chức lãnh đạo các sở ngành; sửa đổi bổ sung quy định về điều kiện tiêu chí bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ quản lý; chuẩn bị chu đáo để kỳ thi tuyển công chức sắp tới được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định…/.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải