Tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh THPT và THCS

(Baonghean) - Để kỳ thi THPT Quốc gia, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tuyển sinh vào THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã và Thành phố Vinh tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các nội dung sau đây:
 
 
Minh họa Internet
 
Đối với kỳ thi THPT quốc gia:
 
- Các huyện, thành phố có đặt địa điểm thi thuộc cụm thi số 25 - do Đại học Vinh chủ trì, cần chủ động phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác trật tự an ninh tại địa bàn, chuẩn bị để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; Chỉ đạo các ban, ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ học sinh khi đến dự thi....
 
- Để tạo điều kiện giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình, chính sách, con em các gia đình thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...., đề nghị chính quyền các cấp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn... bằng nhiều hình thức giúp đỡ, hỗ trợ tối đa cho các em: Giảm hoặc miễn phí đi lại, chỗ ăn nghỉ, các điều kiện sinh hoạt... để các em yên tâm tham dự kỳ thi.  
 
Đối với việc tuyển sinh lớp 10 THPT:
 
- Với những địa bàn tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, cần tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai phương án tổ chức và bảo vệ kỳ thi; Phân công cán bộ có trách nhiệm trực tiếp phụ trách chỉ đạo từng điểm thi để kiểm tra, đôn đốc và xử lý nhanh các tình huống bất thường diễn ra trong kỳ thi; Bảo đảm an toàn cho kỳ thi, tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng gây mất trật tự khu vực thi.
 
Thời gian thi: Từ ngày 8 đến ngày 10/6/2015.
 
- Những địa bàn tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, cần chỉ đạo các các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai phương án xét tuyển theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy chế.
 
Hoàn thành tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2015 - 2016 trước ngày 31/7/2015.
 
Đối với kỳ thi tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu:
 
Yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo Trường THPT chuvên Phan Bội Châu thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh vào Trường THPT chuyên và Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu, năm học 2015 - 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 754/QĐ.UBND.VX ngày 13/2/2015, trong đó tiếp tục cần tập trung:
 
- Xây dựng và công bố rộng rãi các tiêu chí sơ tuyển vòng 1 để học sinh biết và tham gia dự tuyển; Lập Hội đồng sơ tuyển để thực hiện một cách nghiêm túc đúng quy định.
 
- Chỉ đạo ra đề thi tuyển có tính phân hóa cao chọn đúng đối tượng; Triển khai công tác coi thi, chấm thi, xử lý kết quả sau chấm thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
 
Đối với tuyển sinh vào lớp 6 THCS:
 
UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển theo đúng quy định và theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ tiêu chí xét tuyển (để các đơn vị tham khảo). Không được tự quy định thêm các hình thức kiểm tra, khảo sát đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
 
Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2015 - 2016 trước ngày 31/7/2015.
 
UBND tỉnh