Tăng cường công tác kiểm tra trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

(Baonghean.vn)-  Sáng 10/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh về thực hiện QCDCCS, Trưởng Tiểu ban 71/CP, Tiểu ban 71/CP đã họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, thường trực Tiểu ban 71/CP của tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền CT 30/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10 của Ban bí thư TƯ và NĐ 71/CP về thực hiện QCDCCS, xây dựng chương trình công tác và tăng cường kiểm tra giám sát tại các cơ quan đơn vị. Trong 6 tháng, Tiểu ban đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 3 đơn vị, đồng thời hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra và báo cáo bằng văn bản.


Kết quả cho thấy, cấp ủy đảng cơ sở đã làm tốt công tác lãnh đạo đơn vị thực hiện QCDCCS; phối hợp hiệu quả giữa công đoàn và chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phối hợp tổ chức thực hiện tốt hội nghị CBCC, xây dựng và sửa đổi quy chế cơ quan, thực hiện công khai tài chính, công tác cán bộ..., nhờ đó dân chủ trong các cơ quan đơn vị được phát huy.


Tuy nhiên, tại một số đơn vị, vai trò giám sát của CBCNVC theo quy định của NĐ 71 chưa thật hiệu quả; công tác thanh tra chưa được chú trọng, hoạt động chưa đều, công khai tài chính chưa cụ thể, công tác lưu trữ hồ sơ chưa đầy đủ.


Khắc phục những hạn chế đó, hội nghị đã đưa ra các giải pháp cụ thể, đó là bổ sung, kiện toàn thành viên của Tiểu ban, đẩy mạnh tuyên truyền về QCDCCS theo NĐ 71, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Từ nay đến cuối năm, Tiểu ban sẽ trực tiếp kiểm tra việc thực hiện QCDC tại một số đơn vị ngành, huyện, thành thị./.


HN