Tăng cường công tác phòng, chống dịch tay, chân, miệng và sốt xuất huyết

(Baonghean) - Ngày 6/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 585/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết. Để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3013/UBND-VX, yêu cầu:
 
1. Sở Y tế: 
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết tại các địa phương có nhiều người mắc bệnh và tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch tay, chân, miệng, sốt xuất huyết ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các cơ sở y tế và người dân cách phòng ngừa bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết. 
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cấp cứu, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh cũng như ngăn ngừa lây lan dịch bệnh tại cộng đồng và trong bệnh viện; khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để không để lan rộng; triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; kiểm soát không để dịch bùng phát; bảo đảm việc cấp đủ phương tiện, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.
 
2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, nhất là Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An chủ động tuyên truyền cách phát hiện và các biện pháp phòng ngừa bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết và nâng cao nhận thức người dân về phòng, chống dịch bệnh, cập nhật về tình hình dịch bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết.
 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo triển khai tích cực các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng và sốt xuất huyết trong trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo không để xảy ra ổ dịch trong nhà trường; thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời, tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường tại các trường học.
 
4 . UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động, kịp thời công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát không để dịch bùng phát trên địa bàn quản lý.
 
5. Sở Tài chính: Bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết.
 
Gửi kèm theo Công văn này Công điện hoả tốc số 585/CĐ-TTg ngày 6/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.