Tăng cường công tác quản lý, duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn tuyến huyện, xã

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thanh Điền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành, thị về công tác quản lý duy tu, sửa chữa đường huyện, xã; công tác quản lý vận tải, tình hình hoạt động xe tải trên các tuyến đường bộ và giải pháp khắc phục. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo của Sở GTVT cho thấy công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn ( GTNT) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ đầu năm 2010-2012, vốn ngân sách tỉnh tập trung bố trí cho các huyện để xây dựng công trình giao thông là 284,25 tỷ đồng. Các huyện đã huy động đóng góp ngày công của nhân dân, trích vốn từ ngân sách địa phương để phục vụ công tác này.                                     Các đại biểu dự giao ban

Từ năm 2010 đến tháng 8/2012, các huyện, xã đã mở 776km đường mới; tổng diện tích đất nhân dân đã hiến làm đường giao thông là 1.157.071m2; đầu tư nâng cấp xây dựng 29 bến đò. Báo cáo cũng chỉ rõ thời gian gần đây tình trạng xe quá tải với cầu đường hoạt động liên tục và có chiều hướng gia tăng cùng với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết làm làm nhiều tuyến đường bị xuống cấp một cách nhanh chóng, ảnh hưởng đến ATGT và đời sống dân sinh trên địa bàn. Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra xe quá tải, từ đầu năm 2011-8/2012 đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, xử phạt 409 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 840,2 triệu đồng.

Công tác quản lý vận tải được quan tâm, chỉ đạo triển khai, đôn đốc việc thực hiện các quy định của nhà nước về vận tải khách. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác quản lý, bảo trì hệ thống  đường GTNT vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại; chưa có các giải pháp hạn chế xe quá khổ, quá tải lưu thông trên nhiều tuyến đường. Hiện nay, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải hàng hóa còn nhiều bất cập.

Tại các điểm cầu, các huyện đã báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, duy tu, sữa chữa đường huyện, xã, công tác quản lý vận tải, đồng thời đề xuất các kiến nghị với các sở, ban, ngành liên quan. Trong đó tập trung vào các nội dung: Việc đầu tư vốn để duy tu sửa chữa các công trình thiệt hại trong mùa mưa bão, đề nghị đặt biển hạn chế tải trọng trên các tuyến đường quan trọng; cơ chế hỗ trợ thay thế xe công nông, xe thô sơ, xe ba bánh cho các địa phương chưa được nhận tiền hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý việc xử phạt xe quá tải, xe quá khổ....
         
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh: Công tác quản lý duy tu, sữa chữa đường GTNT là rất cần thiết. Đề nghị các huyện, thành, thị lập kế hoạch, kinh phí dự toán duy tu, bảo trì đưa vào dự toán ngân sách hàng năm để tỉnh cân đối nguồn vốn. Các địa phương cần phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đường bộ; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác này. Tập trung giải tỏa hành lang ATGT; tăng cường quản lý công tác xây dựng. Yêu cầu Sở GTVT tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương. Thành lập đoàn liên ngành rà soát, đặt biển hạn chế tải trọng trên những tuyến đường quan trọng; tăng cường kiểm tra giám sát, có chế tài xử phạt nghiêm xe chở quá tải, quá khổ.


Thanh Lê