Tăng cường công tác quản lý kinh doanh cát sỏi lòng sông

(Baonghean.vn) - Ngày 07/02/2013, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 1238/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc tăng cường công tác quản lý, thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.

 

Ngày 20/02/2013, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT, Sở Xây dựng tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, để tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác trên địa bàn, ngày 25/2/2013, Sở TN&MT đã có Văn bản số 426/STNMT.KS với nội dung để nghị UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa: Tăng cường quản lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn đối với các tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, gây bức xúc đối với dư luận. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân, khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép hoặc không có nguồn gốc.

 

Cũng tại Văn bản số 426, Sở TN&MT yêu cầu UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa báo cáo kết quả thực hiện UBND tỉnh trước ngày 5/3/2013.


Nhật Lân