Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm

Ngày 19/3/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có Công điện hỏa tốc số 659/CĐ-BKHCN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm. Để thực hiện nghiêm túc công điện của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng mũ bảo hiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả, không đảm bảo chất lượng.

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện mũ bảo hiểm các kiểu dáng giống mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, nhưng không phải là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy mà lại mang dấu hợp quy CR, hoặc không thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì xử lý theo quy định tại Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 5/6/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Trường hợp mũ bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu theo quy định của QCVN 2:2008/BKHCN về cấu tạo, ghi nhãn, dấu CR nhưng nghi ngờ về chất lượng, thì lấy mẫu thử nghiệm chất lượng để kết luận về sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/ BKHCN và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thông báo công khai, kịp thời danh sách tên, địa chỉ các cơ sở sản xuất, các cửa hàng kinh doanh, các doanh nghiệp nhập khẩu: Mũ giả mạo mũ bảo hiểm về giá trị sử dụng, công dụng, có cấu tạo không đủ 03 bộ phận; Mũ bảo hiểm có chất lượng không phù hợp theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/ BKHCN; Mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/ BKHCN để người tiêu dùng biết, lựa chọn khi mua và sử dụng khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo kịp thời các vi phạm về chất lượng mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh về Bộ Khoa học và Công nghệ qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                             TM. UBND
                                                                                           KT Chủ tịch
                                                                                           Phó Chủ tịch:

                                                                                         Huỳnh Thanh Điền