Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Thái Văn Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
                                     Toàn cảnh hội nghị
Thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiến hành thực hiện việc củng cố, kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, hướng dẫn 20 huyện, thành thị tham mưu UBND cùng cấp xây dựng quy chế hoạt động và kiện toàn thành viên hội đồng. Các cấp, các ngành đã tích cực phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua, các văn bản pháp luật chuyên ngành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, đền bù giải phóng mặt bằng…

Phối hợp tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi); luật đất đai sửa đổi. Các cơ quan truyền thông đại chúng đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật, các chính sách mới thiết thực với đời sống nhân dân, tuyên truyền sâu rộng nội dung sửa đổi Hiến pháp 1992… Công tác hòa giải và tủ sách pháp luật thường xuyên được quan tâm, tổ chức thực hiện, 20 đơn vị cấp huyện có 5.474 tổ hòa giải; toàn tỉnh có 477/479 đơn vị cấp xã có tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn…

 

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Hằng nhấn mạnh, trong thời gian tới các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần phát huy vai trò của mình, tham mưu, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền phổ biến, pháp luật một cách có hiệu quả. Các cấp, các ngành tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần chú trọng tới những địa bàn đặc thù, người dân ở vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.


Đức Chuyên