Tăng cường định hướng, cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý vấn đề báo nêu

(Baonghean.vn) - Những kết quả hoạt động của báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã khẳng định việc tăng cường định hướng, cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng và hiệu quả xử lý vấn đề báo nêu. Đó cũng chính là nhân tố quan trọng đảm bảo cho hoạt động báo chí hiệu quả, đúng định hướng, đúng pháp luật.

TĂNG CƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG,
CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Thời gian gần đây, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, đan xen những thuận lợi và khó khăn thách thức, các cơ quan báo chí và những người làm báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ và thực tiễn đất nước, của tỉnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của báo chí, đạt một số kết quả nổi bật, trong đó, có vai trò chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin cho báo chí đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các kỳ giao ban định kỳ hoặc họp báo đột xuất đã giúp cho báo chí hoạt động đúng quy định của pháp luật. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Cơ quan chỉ đạo, quản lý đã thực hiện nhất quán phương châm chỉ đạo chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thực hiện đúng nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với thông tin quan trọng phức tạp, nhạy cảm trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện, giúp các cơ quan báo chí giữ được thế chủ động trong định hướng thông tin cho xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành các hướng dẫn, tóm tắt đề cương tuyên truyền đối với các sự kiện quan trọng, dịp kỉ niệm ngày lễ lớn, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thông tin toàn diện, khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, được dư luận, bạn đọc đánh giá cao.

Công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Từ định hướng đó, các cơ quan báo chí đã triển khai tốt các chủ đề, nội dung tuyên truyền như: Đợt thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch Covid-19… với cách thể hiện sinh động trên các loại hình báo chí, tạo sự lan tỏa tích cực mạnh mẽ trong xã hội. Dưới sự định hướng, chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng quản lý nhà nước có nhiều đổi mới của Sở Thông tin và Truyền thông, công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí tiếp tục có nhiều đổi mới nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Các cơ quan báo chí chấp hành kỷ luật thông tin, đặc biệt những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện, vấn đề lớn của đất nước; phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, biểu dương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đã có nhiều bài viết, chương trình về bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội…

Báo chí đã làm tốt tuyên truyền phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Ảnh tư liệu: PV - CTV

Thông tin trên báo chí góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy niềm tin, động lực tinh thần để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, hoạt động giao ban báo chí định kỳ hàng tháng tiếp tục được đổi mới, nâng cao. Đối với những vụ việc phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các kỳ giao ban định kỳ hoặc họp báo đột xuất để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình, đảm bảo cho báo chí hoạt động đúng quy định của pháp luật.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ
HIỆU QUẢ XỬ LÝ VẤN ĐỀ BÁO NÊU

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, định hướng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cập nhật tổng hợp có trọng tâm, trọng điểm nội dung báo chí phản ánh hàng ngày để phục vụ cho các phiên họp hàng tuần của Thường trực Tỉnh ủy. Nhiều vụ việc báo nêu, sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự UBND tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành, thị chỉ đạo, kiểm tra, xác minh vấn đề báo chí phản ánh, đồng thời báo cáo kết quả xử lý vấn đề báo chí phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo tại các phiên họp Thường trực Tỉnh ủy, từ đó phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy.

Trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá khách quan, đúng đắn các vấn đề trả lời của các đơn vị, địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đối với những vấn đề quá thời hạn chưa có kết quả trả lời; yêu cầu trả lời lại đối với những văn bản trả lời chung chung hoặc chưa có báo cáo kết quả xử lý cụ thể. Từ việc nâng cao chất lượng trong công tác chỉ đạo, việc trả lời báo chí phản ánh ngày càng được các đơn vị, địa phương nghiêm túc, thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đợt 2 giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

Báo chí là lực lượng tiên phong “đi trước mở đường” của ngành Tuyên giáo.

Trên thực tiễn, báo chí là lực lượng tiên phong “đi trước mở đường” của ngành Tuyên giáo, qua đó đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sớm đi vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thành tích là cơ bản, công tác chỉ đạo, định hướng báo chí có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, có thời điểm còn chậm trong phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí. Trong một số trường hợp, việc chậm cung cấp thông tin khiến báo chí đi sau mạng xã hội, sử dụng thông tin từ mạng xã hội thiếu kiểm chứng hoặc kiểm chứng chưa chặt chẽ. Đây là hạn chế đã nhiều lần được đề cập tại các kỳ giao ban báo chí, tuy nhiên vẫn chưa được khắc phục hiệu quả. Trong thời gian tới, cơ quan chỉ đạo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để khắc phục hiệu quả này.

Tình trạng thông tin không đúng bản chất sự việc, thiếu cơ sở, suy diễn vẫn tiếp diễn; việc nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu cầu tuyên truyền đề ra, chưa thực hiện tốt phương châm lấy “xây” là chính. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trạnh chống thông tin quan điểm sai trái, thù địch mới tập trung ở một số cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí thuộc tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp thông tin xa rời tôn chỉ mục đích, đưa đậm vấn đề tiêu cực, mặt trái của xã hội, chưa phản ánh khách quan, trung thực “dòng chảy chính của xã hội”.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiều sự kiện chính trị lớn quê hương, đất nước, cũng là năm kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - một chặng đường lịch sử vẻ vang và rất tự hào của báo chí cách mạng. Công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần phải tiếp tục nỗ lực không ngừng thực hiện đẩy mạnh trong chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền trên lĩnh vực báo chí; tăng cường nâng cao chất lượng và hiệu quả xử lý vấn đề báo chí phản ánh.

Thứ nhất, chủ động định hướng tuyên truyền trên báo chí trước những sự kiện quan trọng. Cụ thể, dịp này, chú trọng tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đánh giá kết quả, đúc rút những bài học kinh nghiệm, vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, tổ chức, công tác nhân sự…; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo chủ đề “Dấu ấn nhiệm kỳ 2015 - 2020”, tạo không khí phấn khởi, niềm tin, động lực cho toàn cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực đạt kết quả cao trong thời gian tới; kịp thời chỉ đạo, định hướng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; bảo đảm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo định hướng thông tin, tạo sự thống nhất, kịp thời, giúp công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí ngày càng hiệu quả hơn.

Phóng viên tác nghiệp trong một sự kiện. Ảnh: CTV

Thứ hai, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên lĩnh vực báo chí, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, tổng hợp để có hướng tham mưu, chỉ đạo kịp thời. Thông qua công tác tổng hợp thường nhật, Thường trực Tỉnh ủy bao quát được toàn bộ tình hình báo chí của tỉnh để có những chỉ đạo kịp thời đối với những vấn đề phát sinh, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy và góp phần cho các các cơ quan báo chí hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật.

Thứ ba, nâng cao chất lượng và hiệu quả xử lý vấn đề báo chí nêu. Theo đó, Ban Tuyên giáo tiếp tục chủ trì, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét, giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh. Để thực hiện tốt vấn đề này, UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ quan chức năng cần nghiêm túc thực hiện việc xử lý vấn đề báo chí nêu theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Trong đó, hết sức lưu ý về yêu cầu thời gian xử lý phải đúng thời hạn; nội dung báo cáo phải đảm bảo xác định được vấn đề báo chí phản ánh đúng hay sai?; Nếu báo nêu đúng, phải nêu rõ kết quả xử lý vụ việc, có giải pháp khắc phục. Ngược lại, nếu báo chí phản ánh không có cơ sở, không đúng bản chất sự việc thì cần nêu rõ lý do và có kiến nghị, đề xuất cơ quan báo chí đính chính thông tin sai để dư luận hiểu đúng, không gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân; tránh coi nhẹ thông tin phản hồi của công chúng qua báo chí, không lắng nghe, “im lặng” không trả lời phản hồi cho người dân, cho công chúng những vấn đề báo chí phản ánh. Tóm lại, các vấn đề báo chí nêu và đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị xem xét, xử lý phải giải quyết tận cùng, đúng sai rõ ràng. Làm tốt vấn đề này, sẽ giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ đầu năm 2020 đến nay, qua theo dõi báo chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp 101 nội dung báo chí phản ánh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy ban hành 54 văn bản chỉ đạo 71 vấn đề báo chí phản ánh, đồng thời ban hành 9 văn bản đôn đốc xử lý 16 vấn đề tồn đọng từ các đơn vị, địa phương.
Quang cảnh thành phố Vinh nhìn từ trên cao.

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan

T.S Lê Doãn Hợp: Báo chí là cánh chim báo bão, ủng hộ và làm cho cái mới được khẳng định nhanh hơn

T.S Lê Doãn Hợp: Báo chí là cánh chim báo bão, ủng hộ và làm cho cái mới được khẳng định nhanh hơn

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) P.V Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về những vấn đề liên quan đến vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.
Chủ tịch UBND tỉnh: Báo chí Nghệ An không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh: Báo chí Nghệ An không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2019, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của tập thể, những người làm báo vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tin khác