Tăng cường giải pháp thu hồi nợ đọng thuế

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 6 để nghe và cho ý kiến vào các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 14, khóa 16 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 7 tới. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo 1 số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Mở đầu phiên họp, UBND tỉnh nghe vào cho ý kiến vào báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Do đó, cùng với cả hệ thống chính trị trong tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới. Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế của tỉnh, tranh thủ hỗ trợ của trung ương, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào công tác điều hành, cho rằng đóng góp của các ngành vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của các huyện, thành thị chưa sâu sát.
Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, tính đến 10/6/2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 87 dự án, tăng gấp đôi số lượng dự án cấp mới và tăng 2,82 lần số vốn đăng ký so với 6 tháng đầu năm 2014.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống hạn, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng nợ thuế còn cao. Việc chỉ đạo, tổ chức thi công một số công trình trọng điểm tiến độ còn chậm; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình dự toán thu chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 3.960.600 triệu đồng, đạt 48,4% dự toán và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014. Nhìn chung, thu ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đạt tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Cục thuế cho biết, thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ năm 2014 và dự toán do khối lượng xăng dầu nhập khẩu giảm, giá xăng dầu giảm dẫn đến thuế nhập khẩu mặt hàng này giảm.

Tuy nhiên, có một số khoản thu đạt thấp như thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý đạt 37% dự toán, thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý đạt 28,6% dự toán...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị cần đánh giá thêm tình hình nợ công cũng như nợ thuế bất động sản, các dự án khu đô thị mới vào báo cáo thu chi ngân sách.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu: Năm 2015 là năm có nhiều áp lực về ngân sách, do đó, cần khẩn trương hoàn thành quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, đồng thời đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành để phục vụ công tác kiểm toán NSNN của kiểm toán. Các sở, ngành cần tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng thuế, đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu thuế trong các lĩnh vực xăng dầu, khai thác khoáng sản. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kết luận, kiến nghị về tài chính, ngân sách của cơ quan thanh tra - kiểm tra và của Kiểm toán nhà nước. Chuẩn bị tốt các nội dung để xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2016...

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Buổi chiều, UBND tỉnh tiếp tục nghe và cho ý kiến vào báo cáo phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Cũng trong phiên họp này các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm và dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh; quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thu Huyền