Tăng cường giám sát việc khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm

(Baonghean) - Đó là một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) phải nghiêm túc thực hiện trong quá trình triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”….

Tại huyện Nghi Lộc, sau khi hoàn tất việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho BTV Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và xử lý sau thanh tra, kiểm tra; Xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức, kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên gắn với quy định về nêu gương, nhất là đối với cán bộ chủ chốt.

Bên cạnh đó, tham mưu  thành lập 10 đoàn (80 cán bộ) kiểm tra 30/30 đảng ủy khối nông thôn về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sau nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện quy trình kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư4, thành lập đoàn giám sát 2 đảng bộ có số lượng đảng viên đông là Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Lân - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nghi Lộc, cho biết: “Qua giám sát nhận thấy, sau điểm kiểm theo Nghị quyết T.Ư4 có sự chuyển biến rõ rệt về chất, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức được nâng lên”. Trong quý 1 năm 2013, Huyện ủy Nghi Lộc cũng đã tổ chức giao ban 7 cụm với 37 đảng ủy để nghe toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2012; tháo gỡ những vướng mắc và cho ý kiến trực tiếp vào chương trình giám sát của các đảng ủy, đặc biệt là kiểm tra chuyên sâu trên lĩnh vực quản lý nhà nước, công tác cán bộ.

Còn tại huyện Nam Đàn, sau kiểm điểm, cùng với triển khai những việc cần làm ngay, BTV Huyện ủy đã tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các TCCSĐ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) gắn đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI).Huyện Nam Đàn nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 46
vào Bệnh viện Đa khoa huyện.

Theo kết quả giám sát, trong 5 việc cần làm ngay, Nam Đàn đã hoàn thành việc sửa chữa đoạn đường hư hỏng trước Nhà lưu niệm Cụ Phan Bội Châu và khởi công xây dựng xong tuyến đường từ Quốc lộ 46 đến Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn; đồng thời đã lắp đặt, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị trung tâm giao dịch một cửa liên thông. Một số vụ việc bức xúc, nổi cộm kéo dài tồn đọng sau thanh tra, kiểm tra mà dư luận quan tâm cũng đã được Huyện ủy chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời, như: vụ khiếu kiện kéo dài của bà Nguyễn Thị Vân ở xã Vân Diên, đất đai của 11 hộ ở Xuân Lâm… Hàng quý, BTV Huyện ủy đều trực tiếp nghe Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện báo cáo về các vấn đề giải quyết đơn thư, những việc tồn đọng và kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết. Bên cạnh đó, Nam Đàn cũng tăng cường kiểm tra giám sát, từng bước chấn chỉnh lề lối làm việc ở một số chính quyền cấp xã và một số phòng, ban cấp huyện có gợi ý kiểm điểm xung quanh trách nhiệm thực thi công vụ đối với người dân, với cơ sở.

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho hay:  Qua kiểm tra, giám sát có thể nhận thấy, sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành các nội quy, quy định đã được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Tất Lý - Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho biết: Cùng với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng trong tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Phối hợp với các ngành trong khối nội chính kiểm tra, rà soát những vụ việc có thông tin, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, những vụ việc bức xúc, nổi cộm kéo dài mà dư luận xã hội quan tâm, tham mưu BTV Tỉnh ủy  lãnh đạo, giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã chú trọng cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; bổ sung giám sát chuyên đề về việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 tại một số đảng bộ trực thuộc (Thị ủy Thái Hòa và các huyện ủy Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Đô Lương, Quế Phong, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh…). Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành kết luận yêu cầu một số tổ chức đảng rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá  trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư4; có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện tốt những việc cần làm ngay, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản...

Nhìn lại một sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4, việc sửa chữa khuyết điểm, yếu kém và triển khai những việc cần làm ngay đã được BTV các huyện, thành, thị, đảng ủy các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Theo báo cáo về kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo những việc cần làm ngay sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 (tính đến cuối tháng 2/2013) đã có 72/496 việc cần làm ngay (chiếm 33%) được xử lý xong.

Điển hình như Thị ủy Thái Hòa xử lý xong 6/6 việc, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xử lý xong 6/6 việc; Huyện ủy Quỳ Châu 5/7 việc, Đảng ủy Quân sự tỉnh 18/20 việc… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những hạn chế, khuyết điểm kéo dài chậm được khắc phục, sửa chữa. Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

Việc thực hiện Nghị quyết phải thực sự tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; từng bước nâng cao sức chiến đấu của tổ chức, đảng viên; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp.


Khánh Ly