Tăng cường giám sát việc triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành

(Baonghean.vn) - Chiều 26/02, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban Thường kỳ tháng 2/2015, nhằm đánh giá công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chủ trì hội nghị

Trong tháng 2, nhiệm vụ được Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh tập trung đó là tham gia các hoạt động  mừng Đảng, mừng Xuân, vui Xuân, đón Tết, trong đó quan tâm hướng đến gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cử tri thuộc lĩnh vực kinh tế. Các Ban HĐND tỉnh cũng đã chủ động triển khai các nội dung công việc phục vụ hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; một số phí, lệ phí; triển khai thu, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ; giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên.... Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh; tăng cường giám sát, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các kiến nghị, phản ánh của cử tri cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Đồng chí Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Trong đó, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh chú trọng tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra, đặc biệt nâng cao vai trò, hiệu quả giám sát. Tiếp tục theo dõi đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp cuối năm 2014, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri và việc thực hiện các lời hứa của các ngành tại kỳ họp HĐND trước. Tích cực tham gia đầy đủ và có hiệu quả hoạt động tiếp công dân định kỳ của tỉnh...

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh cắt băng khai trương phòng thư viện phục vụ công tác đại biểu dân cử
Thư viện với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động dân cử phục vụ các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Cũng trong chiều nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức khai trương phòng thư viện phục vụ hoạt động cho các đại biểu dân cử.

Minh chi