Tăng cường giúp đỡ nhân dân địa bàn đơn vị đóng quân phát triển KTXH

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 đến 6 tháng 7, đoàn công tác của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh do Thượng tá Nguyễn Kim Đồng – Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) 6 tháng đầu năm 2014 tại các đơn vị biên phòng trong tỉnh.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra 4 đơn vị gồm: Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đồn Biên phòng Tam Hợp, Đồn Biên phòng Môn Sơn và Tiểu đoàn 19. Tại các đơn vị, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên huấn, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, công tác cán bộ, chính sách, bảo vệ an ninh, kế hoạch tổng hợp, quản lý vật tư ,công tác đảng, công tác chính trị...

Kiểm tra mô hình giúp bò giống cho đồng bào Đan Lai
Đoàn công tác thăm gia đình bà La Thị Kỳ ở bản Cò Phạt - xã Môn Sơn

Qua kiểm tra, hoạt động CTĐ (công tác đảng), CTCT(công tác chính trị) ở các đơn vị cơ sở của Biên phòng tỉnh đã bám sát tình hình địa phương, đơn vị triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó đã làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, lực lượng và địa phương. Giải quyết tốt các chế độ chính sách theo quy định. Tham mưu giúp đỡ nhân dân địa bàn đơn vị đóng quân thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống. Hệ thống kế hoạch, sổ sách, giáo án, bài giảng đồng bộ, nề nếp… Qua kiểm tra và đi thực tế tại một số mô hình các đơn vị đang triển khai, đoàn công tác đã chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế để thúc đẩy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong 6 tháng cuối năm đạt hiệu quả cao hơn./.

Hải Thượng