Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy

(Baonghean) - Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy thường xuyên được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Tuy vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp; tội phạm ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, số người nghiện ma túy có xu hướng tăng.
 
Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, ngày 25/7/2014, Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 3292/-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt những nội dung sau:
 
1- Rà soát lại để quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 95-KL/TƯ ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 7/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. 
 
2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về hiểm họa ma túy, nhất là trong thanh, thiếu niên, người lao động phổ thông và các đối tượng có nguy cơ cao.
 
3- Tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy. Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật về ma túy, nhất là các vụ án lớn để răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.