Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo

(Baonghean.vn)- Ngày 22/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hội nghị sơ kết đề án“ Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2014-2016.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị .

Toàn cảnh cuộc họp.

Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” trong giai đoạn 1 (2014-2016) trên địa bàn biên giới tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú, phù hợp, bám sát kế hoạch và yêu cầu của đề án. Các  cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo các kiến thức pháp luật thiết thực liên quan đến quyền, nghĩa vụ của bản thân trên khu vực biên giới, hải đảo như: Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hiệp định về hợp tác nghề cá Việt Nam- Trung Quốc, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật hình sự, Luật đất đai, Luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam, Luật khiếu nại tố cáo, Luật hôn nhân và gia đình; Nghị định 161 của Chính phủ về quy chế biên giới biển, Nghị đinh 34 về Quy chế biên giới đất liền...

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị Ban chỉ đạo đề án chú ý khắc phục những mặt tồn tại, tiếp tục lựa chọn, nhân rộng mô hình, cách làm hay để tuyên truyền pháp luật một cách sâu rộng tại 56 xã, phường, thị trấn, vùng biên giới, hải đảo.

Những nội dung này được tuyên truyền bằng nhiều hình thức sân khấu hoá, trực quan, sinh động, đi sâu từng trường hợp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn biên giới, hải đảo thời gian vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đề án  đánh giá cao kết quả đạt được trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án chú ý khắc phục những mặt tồn tại, tiếp tục lựa chọn, nhân rộng mô hình, cách làm hay một cách sâu rộng tại 56 xã, phường, thị trấn, vùng biên giới, hải đảo; thông qua hệ thống phát thanh địa phương, tổ chức ngày pháp luật tại các cơ quan đơn vị, tiến hành xét xử lưu động các vụ án điểm; tăng cường công tác tham mưu, đôn đốc kiểm tra thực hiện ở cơ sở một cách thường xuyên, chủ động việc biên soạn tài liệu, nhằm thực hiện tốt nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận người dân tại khu vực biên giới, hải đảo trong thời gian tới.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện đề án.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  ở vùng biên giới, hải đảo thời gian từ năm 2014-2016.

                                                                   Hải Thượng

(Biên phòng Nghệ An)