Tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6/2014, UBND và Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm  thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh và một số ban ngành liên quan đã đến dự. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và Chủ tịch Hội CCB tỉnh – Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú chủ trì hội nghị.

3 năm qua, 6 nội dung của Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả thiết thực. UBND tỉnh đã kịp thời thông báo với Hội CCB các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước của địa phương cũng như tình hình, chủ trương, cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các các cơ quan liên quan ưu tiên tạo việc làm cho con em CCB và đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động của các cấp hội CCB. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội CCB đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Đồng thời, tham gia tích cực các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc” và công tác xóa đói giảm nghèo. Hội CCB phối hợp với các doanh nghiệp CCB hỗ trợ 21,549 tỷ đồng cho người nghèo; vận đồng bà con các họ tộc ủng hộ tiền, ngày công để xây dựng 376 nhà tình nghĩa và sửa chữa hàng trăm nhà khác cho các đối tượng chính sách với tổng giá trị trên 35 tỷ đồng. Các doanh nghiệp Hội CCB cũng đã đảm bảo việc làm cho 23.500 lao động là CCB, cựu quân nhân và con em CCB và người lao động khác.

Hội CCB cùng các thành viên Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời xử lý các vụ việc nổi cộm ở địa phương có lý, có tình và đạt hiệu quả cao.

Hội nghị cũng rút ra những hạn chế, tồn tại nhằm khắc phục trong thời gian tới; đồng thời đề ra Chương trình phối hợp công tác giữa UBND và Hội CCB tỉnh từ nay đến hết năm 2015. Theo đó, hai bên phối hợp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ mục tiêu chỉ tiêu kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh  và đối ngoại của tỉnh năm 2014, 2015; phối hợp thực hiện các chương trình đề án của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong quá trình thực hiện NQ 26 của Bộ chính trị về nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thưc Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh trong 3 năm qua, nhất là trong công tác phối hợp tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn và thực hiện các chương trình dự án phát triển KT – XH; thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo và làm giàu hợp pháp của các hội viên CCB. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm thực hiện thành công các nội dung mà Chương trình phối hợp giữa UBND và Hội CCB tỉnh đề ra từ nay đến hết năm 2015.

Việt Long