Tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều nay 8/6, UBND tỉnh làm việc với Hội Nông dân tỉnh vềviệc phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân và các sở, ban, ngành liên quan.

 

Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh với nội dung: Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

  

 

           Ký kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

Bắt đầu từ năm 2013 trở đi, tỉnh sẽ bổ sung vào quỹ hỗ trợ nông dân để tổ chức nhân rộng 5 - 10 mô hình kinh tế có hiệu quả; Phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện tốt QĐ 17-TTg về qui định trách nhiệm của cán bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân hoạt động có hiệu quả; Phối hợp tham gia giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân; Phối hợp nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động giữa hai bên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; UBND tỉnh đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động của Hội. Định kỳ theo quý, hai bên thông báo tình hình, kết quả hoạt động cho nhau; hàng năm có đánh giá kết quả phối hợp, bổ sung, điều chỉnh chương trình phối hợp cho năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, các sở, ban ngành đã đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình phối hợp; từ đó sẽ triển khai cụ thể giữa các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp với hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở. Sắp tới sẽ tổ chức tôn vinh các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trên toàn tỉnh; Khởi công xây dựng các công trình phục vụ hoạt động Hội Nông dân...

 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lữ Kim Duyên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đại diện hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp.


Thanh Phúc