Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

(baonghean.vn) - Sáng 27/10, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường  nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành từ đầu nhiệm kỳ đến nay; giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cùng đi với Chủ tịch UBND tỉnh có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc làm việc


Là cơ quan chức năng tham mưu về lĩnh vực tài nguyên – môi trường của tỉnh, năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 45 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó có 12 văn bản về công tác quản lý đất đai và 21 văn bản về bảng giá đất năm 2014. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Quyết định tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời thay thế các văn bản QPPL phù hợp với Luật đất đai năm 2013. 

Giám đốc Sở TN-MT Võ Duy Việt báo cáo kết của của ngành

Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo tại cuộc làm việc

Sở cũng đã tập trung hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và rà soát các loại quy hoạch ngành và lĩnh vực, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác cấp quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30 của Quốc hội và Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 1.312.613 GCN được cấp với 921.232,77 ha, đạt 89,63% so với tổng diện tích phải cấp (vượt chỉ tiêu Bộ Tài nguyên và Môi trường giao là 4,63%).

Cụ thể, cấp GCN đất ở đô thị đạt 93,20%; đất ở nông thôn là 88,62%; đất lâm nghiệp 90,74%; đất sản xuất nông nghiệp đạt 87,84%. Chỉ đạo vượt kế hoạch công tác dồn điền, đổi thửa và chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị 08/CT-TU, ngày 8/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được 251xã/kế hoạch 213 xã. Các hoạt động kiểm soát khai thác khoáng sản, môi trường cũng có những chuyển biến tích cực, không phát sinh điểm nóng. Sở đã tham mưu giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, như Quốc lộ 1A; đường đại lộ Vinh – Cửa Lò; dự án Tôn Hoa Sen, dự án Siêu thị Nguyễn Kim; Becamex... Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài nguyên – môi trường được quan tâm.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc
Lãnh đạo Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại cuộc làm việc
Đại diện HĐND tỉnh tham gia ý kiến


Tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia ý kiến, đánh giá hiệu quả hoạt động và phân tích, làm rõ những nội dung, công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường chưa đạt yêu cầu; đồng thời kiến nghị Sở Tài nguyên - Môi trường cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa các mũi công tác của ngành nhằm tạo ra hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, nhất là trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản; giải quyết vấn đề đất đai các nông, lâm trường, Tổng đội TNXP -XDKT; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường;....

Lão đạo Công an tỉnh tham gia ý kiến tại cuộc làm việc

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia ý kiến

Kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác của ngành thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường cần bám vào các luật mới ban hành như Luật đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Biển... để tiếp tục tham mưu cho UBND các văn bản QPPL để triển khai có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các luật và văn bản QPPL nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp; Hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015 và bảng giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Videp clip kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường tại cuộc làm việc:

.
 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Sở cần chú trọng công tác "hậu kiểm" việc thực hiện các văn bản QPPL; chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời hơn trong công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, hạn chế các điểm "nóng". Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong việc cấp phép, cho thuê đất của các doanh nghiệp cũng như giải quyết vướng mắc ở cơ sở, đôn đốc giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc tài nguyên - môi trường ở cấp huyện. Chỉ đạo xử lý các vướng mắc ô nhiễm môi trường đối với các cở sở sản xuất kinh doanh; các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; cấp đất cho các dự án không triển khai hoặc triển khai chậm. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của ngành theo kế hoạch 2014 và các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao. Phối hợp có hiệu quả với các sở, ngành và cấp huyện trong giải quyết các vấn đề tài nguyên - môi trường. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết, cộng sự cao trong Ban Giám đốc sở và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.... Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng làm rõ những vấn đề mà Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trong đó đồng tình một số nội dung và giao cho các sở, ngành tạo điều kiện để Sở hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

MAI HOA  - SỸ MINH