Tăng cường quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND ngày 7/3/2015 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nội dung chỉ thị như sau:
 
Thời gian qua, các cấp, các ngành, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm dần trong nhiều năm liên tục. Tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, xẩy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng, xe không được cấp phép hoạt động vận tải khách (xe chạy dù)... trên địa bàn tỉnh.
 
Nguyên nhân chủ yếu là sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành chưa quyết liệt, chưa triệt để; một số đơn vị, địa phương còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn yếu, lỗi cố ý vi phạm xảy ra nhiều; xe công nông, xe cơ giới tự chế, xe hết niên hạn bị cấm sử dụng, xe chạy dù... nhưng vẫn lưu hành, hoạt động xe không có phù hiệu hợp đồng kinh doanh vận tải vẫn còn nhiều.
 
Để khắc phục tình trạng trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Kế hoạch số 14/KH-UBATGTQG ngày 15/01/2015 về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2015, UBND tỉnh yêu cầu:
 
1. UBND các huyện, thành, thị
 
- Tổ chức tổng rà soát tất cả xe khách, xe tải hiện đang hoạt động trên địa bàn quản lý để lập danh sách, phân loại rõ về niên hạn sử dụng từng loại phương tiện, nhất là đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên, tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Giao thông Vận tải) trước ngày 20/4/2015.
 
- Chỉ đạo công an cấp xã nơi chủ xe cư trú lập biên bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3 bánh, 4 bánh phải tự giác thanh lý hủy bỏ; lập danh sách quản lý xe khách chạy dù, xe buýt nhái, xe taxi dù, xe dưới 9 chỗ ngồi tham gia chở khách. Đối với xe hết niên hạn sử dụng, yêu cầu chủ phương tiện phải đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định.
 
- UBND cấp huyện chịu trách nhiệm giám sát việc tổng rà soát phương tiện vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý vận tải không để xẩy ra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe cơ giới tự chế hoạt động. Chủ tịch UBND, trưởng công an cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng xe khách chạy dù, xe không có hợp đồng, bến cóc, bến dù và phương tiện bị cấm lưu hành hoạt động trên địa bàn.
 
Kiểm định xe vận tải ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Nghệ An.
 
- Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự chế các loại xe ô tô, xe tương tự ô tô để đưa vào tham gia giao thông trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe tuyệt đối không đưa xe hết niên hạn vào sử dụng, không chở các chất nguy hiểm, chất độc hại, chất dễ cháy, nổ trên xe chở khách, không vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, không chở quá tải, quá số người quy định...
 
2. Công an tỉnh:
 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tổ chức tổng rà soát, thống kê số lượng phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở lên, xe chạy dù. Lập biểu mẫu phân loại rõ về biển kiểm soát, niên hạn sử dụng đối với từng phương tiện để quản lý.
 
- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát ciao thông đường bộ, đường sắt căn cứ hồ sơ đăng ký, quản lý phương tiện về danh sách xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật do cơ quan đăng kiểm cung cấp để xử lý vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.
 
- Thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có xe hết niên hạn sử dụng đến cơ quan Cảnh sát giao thông làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ xe không tự giác đến làm thủ tục thì phối hợp với công an cấp xã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe; nếu cố ý lưu hành thì áp dụng biện pháp tịch thu phương tiện vi phạm theo quy định.
 
- Chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm việc cố ý lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật, đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế, xe chạy dù... ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, phải thực hiện việc tịch thu phương tiện theo quy định tại điểm đ, khoản 6, Điều 16, Nghị định 171/NĐ-2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
 
3. Sở Giao thông Vận tải
 
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ôtô trên địa bàn tỉnh, tổ chức rà soát lại các doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp phép hoạt động vận tải khách trên địa bàn để quản lý chặt chỗ phương tiện và người lái; đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng biết để xử lý thu hồi biển kiểm soát, giấy phép lưu hành đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật.
 
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ đối với ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên và các loại xe tải hiện đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động kinh doanh vận tải phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện về kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, thanh lý, hủy bỏ ngay đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, phương tiện hết niên hạn sử dụng.
 
- Thực hiện lộ trình quản lý về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch, hợp đồng phải thông báo về Sở Giao thông Vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi bao gồm: Hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng.
 
- Chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thường xuyên thông báo xe khách, xe tải hết niên hạn sử dụng cho Công an các huyện, thành, thị, Thanh tra giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt biết để theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.
 
- Chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát và chấm dứt hợp đồng đối với các lái xe không đảm bảo sức khỏe, lái xe nghiện ma túy, lái xe thường xuyên cố ý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền giáo dục đội ngũ lái xe phải tuân thủ quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh vận tải, không chở hàng hóa nguy hiểm, độc hại, chất dễ cháy, dễ nổ, chở động vật cấm... trên xe khách.
 
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm đối với xe dù, xe hoạt động không đúng luồng tuyến; xe hết niên hạn sử dụng; xe công nông, xe cơ giới tự chế; xe chở khách không có hoặc không gắn phù hiệu tuyến (biển hiệu) theo quy định, hoặc có nhưng đã hết hạn; vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, độc hại, chất dễ cháy, nổ trên xe; xe buýt nhái tranh giành khách, hoạt động sai luồng tuyến quy định; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với xe mang biển số nước ngoài về điều kiện hoạt động, giấy phép liên vận.
 
4. Sở Thông tin Truyền thông; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng:
 
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng phóng sự tuyên truyền, khuyến cáo hậu quả tai nạn giao thông do sử dụng xe hết niên hạn, xe công nông, xe cơ giới tự chế vào hoạt động. Thông báo danh sách xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế, các phương tiện thường xuyên vi phạm, xe dù, xe chạy không đúng luồng tuyến, xe không có phù hiệu để tuyên truyền, xử lý.
 
5. Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh:
 
- Phát hành tài liệu trích dẫn Nghị định 86/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe tô tô; Nghị định 171/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Thông tư số 15/2014/TT- BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký quản lý xe đến các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe quá niên hạn sử dụng, xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh biết để thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
- Tổng hợp, cung cấp danh sách xe hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế, các phương tiện thường xuyên vi phạm, xe dù, xe chạy không đúng luồng tuyến, xe không có phù hiệu cho các cơ quan thông tin đại chúng phục vụ tuyên truyền.
 
- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Tỉnh uỷ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.
 
Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh).