Tăng cường quản lý vệ sinh ATTP cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.
 
Ảnh minh họa
Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã có những chuyển biến tích cực như thực hiện tốt công tác quy hoạch, nâng cấp cơ sở giết mổ, tăng cường kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ. Tuy nhiên, việc quản lý VSATTP tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa tốt; hiện tượng vận chuyển thịt gia súc, gia cầm bằng các phương tiện và dụng cụ chứa đựng không đảm bảo VSATTP vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.
 
Để tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật bảo đảm VSATTP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý; ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch.
 
Cùng với đó, giao UBND huyện xác định lộ trình từng bước đình chỉ hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đảm bảo các yêu cầu VSATTP theo quy định; chỉ đạo UBND xã quản lý chặt chẽ việc chấp hành vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xử lý triệt để các cơ sở vi phạm.
 
Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành thú y kiểm tra, xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ động vật không đảm bảo VSATTP, vi phạm về yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế dùng làm thực phẩm; kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan tới đảm bảo VSATTP trong khâu bán lẻ sản phẩm động vật tươi sống tại các chợ ở khu vực đô thị và nông thôn.
 
Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyên ngành thú y.
 
Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tăng cường kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ ở địa phương, kiểm tra định kỳ các cơ sở giết mổ động vật trên địa bàn.
 
Theo Chinhphu.vn