Tăng cường quảng bá tiềm năng

(Baonghean) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng đối với đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Để thông tin đối ngoại thực sự phát huy vai trò trong việc quảng bá về một Nghệ An thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và tiềm năng hợp tác phát triển, cần có những giải pháp thiết thực…
Định hướng và tổ chức thông tin
Là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là định hướng và tổ chức thông tin. Công tác thông tin đối ngoại tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh; Quảng bá hình ảnh và vị thế Nghệ An; Cung cấp và đấu tranh thông tin, phản bác lại các thông tin không chính xác, thông tin xấu; Tiếp nhận các thông tin có lợi từ bên ngoài để học hỏi và nâng cao hiểu biết, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 
Ấn phẩm của Báo Nghệ An
Ấn phẩm của Báo Nghệ An
Thời gian qua, các cơ quan thông tin đại chúng đã tích cực vào cuộc, góp phần tuyên truyền, quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước về một Nghệ An thân thiện, hòa bình, ổn định, đoàn kết, đậm đà bản sắc và giàu tiềm năng phát triển kinh tế; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Nghệ An. Các cơ quan báo chí địa phương đã mở các chuyên trang, chuyên mục với hàng trăm tin, bài giới thiệu về hình ảnh quê hương và con người Nghệ An, giới thiệu các chuyên đề về cơ hội xúc tiến đầu tư vào Nghệ An. Đài PTTH Nghệ An có trang truyền hình "Đất nước con người xứ Nghệ", được phát sóng trên VINASAT1; Báo Nghệ An có nhiều chuyên mục về xúc tiến đầu tư, văn hóa, du lịch...; số cuối tuần có chuyên trang miền núi - dân tộc nhằm tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng giáp biên giới Lào yên tâm về tư tưởng, góp phần bảo vệ an ninh tại các vùng biên giới. Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử chuyên ngành đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, đa dạng quảng bá hình ảnh và vị thế của tỉnh Nghệ An ra ngoài tỉnh, ngoài nước. Đối với các thông tin sai trái, các cơ quan báo chí đã đăng tải những thông tin chính thống, thể hiện rõ quan điểm nhằm định hướng dư luận cho nhân dân.
Sở TT&TT đã chủ động hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, nắm bắt và đề xuất chủ trương phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động, chống phá; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch; chú trọng công tác quản lý, tạo điều kiện cho phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp báo chí tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
Bên cạnh đó, sở tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; tuyên truyền về biển, đảo và các hành động bảo vệ chủ quyền biển, đảo, sự kiện hướng tới hình thành cộng đồng ASEAN, các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh.
Nội dung thông tin đối ngoại cơ bản đạt được mục đích. Thông tin chính xác, đúng định hướng, phù hợp về thời lượng, bảo đảm an ninh, đặc biệt là bảo vệ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, tranh thủ sự hỗ trợ của bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội. 
Tăng cường quản lý nhà nước 
Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại 2013 - 2015 và cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các kế hoạch hàng năm về hoạt động đầu tư, quảng bá, xây dựng hình ảnh Nghệ An giàu tiềm năng, ổn định, thân thiện, hội nhập và phát triển. Nhiều dự án trong kế hoạch đã được triển khai và đạt được hiệu quả như: Hợp tác với các cơ quan báo chí thông tấn chủ lực của Trung ương, tổ chức ký hợp tác trách nhiệm về quảng bá cho Nghệ An trên các ấn phẩm của VTV1, VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), VOV1, VOV4 (Đài Tiếng nói Việt Nam), VTC10 (VTC); đầu tư và nâng chất lượng các ấn phẩm tiếng nước ngoài, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư bằng các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật; thực hiện chính sách đặt hàng để xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Nghệ An; Nâng cấp kỹ thuật đối với trang thông tin điện tử của Báo Nghệ An, Báo Công an Nghệ An, Tạp chí Văn hóa; Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn)...
Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An (ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 5/2/2013); Quy định về "Phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An" (Ban hành kèm theo Quyết định 62/2013/QĐ-UBND ngày 4/12/2013); Quyết định 15/QĐ - UBND ngày 7/2/2014 quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại quy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại được quy định cụ thể để tránh sự chồng chéo, rời rạc. Việc triển khai có hiệu quả Quy chế sẽ góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
Xác định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, những năm qua, sở đã chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và thông tin đối ngoại cho 300 đối tượng là lãnh đạo, người phát ngôn các sở, ngành, UBND huyện, thành, thị. Thời gian tới, để đảm bảo chất lượng công tác quản lý về thông tin đối ngoại, sở tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chức, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại; chú trọng đầu tư phát triển các kênh thông tin đối ngoại chủ lực. Tin rằng, với những việc làm cụ thể và thiết thực, bạn bè quốc tế sẽ biết đến một Nghệ An thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và tiềm năng hợp tác phát triển…
Lan Oanh

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/12

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Công đoàn Nghệ An có 2 thành viên trúng cử BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII; Sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024.

Nghệ An sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024

Nghệ An sẽ giảm 1.100 người trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và tăng 670 người ở cấp xã trong năm 2024

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh xây dựng các dự thảo nghị quyết về giao biên chế, phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 giảm 1.100 người và tăng 670 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/12

(Baonghean.vn) - Công an TP Vinh thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc; Tuổi trẻ Nghệ An xung kích triển khai gần 3.500 công trình vì cộng đồng; 21 đơn vị, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cam Vinh; Đã tìm thấy cháu bé 2 tuổi mất tích ở Hoàng Mai...

Nghệ An sẽ bổ sung 4 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã và quy định mức hỗ trợ cán bộ khối, xóm

Nghệ An sẽ bổ sung 4 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã và quy định mức hỗ trợ cán bộ khối, xóm

(Baonghean.vn) - Hiện tại, ở cấp xã có 11 chức danh hoạt động không chuyên trách, nay được đề xuất bổ sung 4 chức danh: Văn phòng đảng ủy; Quản lý nhà văn hóa – Đài truyền thanh; Thủ quỹ; Quản lý trật tự xây dựng – giao thông – môi trường hoặc Quy tắc đô thị.

Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 1/12

Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính; Cục Thuế Nghệ An chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến nợ thuế tăng 3.500 tỷ đồng… là một số thông tin nổi bật ngày 1/12.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật

Giải pháp nào cho tình trạng đình công không đúng pháp luật?

(Baonghean.vn) -Nhiều hệ lụy khó lường xảy ra khi đình công, ngừng việc trái pháp luật. Vì thế, phòng ngừa, hạn chế đình công là việc làm cần thiết. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về vấn đề này.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11; Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision tại Nghệ An; Tập huấn, cập nhật các quy định mới về biến đổi khí hậu và Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Sôi nổi hội thi "Là con gái để tỏa sáng"...

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong; và giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,12%; Nhiều mỏ cát xây dựng tồn đọng khối lượng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá để hạn chế 'cò' đấu giá, bỏ cọc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

(Baonghean.vn) - Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Một tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án 120 triệu USD tại Nghệ An; Ngày hội Thiếu nhi Nghệ An với chuyển đổi số...

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Ban hành Quy định tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Nhiều địa phương gặp khó khi thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết…

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023.