Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý

(Baonghean) - Chiều 19/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh họp bàn về việc kiện toàn và ban hành dự thảo quy chế hoạt động của ban; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014.
 
Thực hiện Quyết định số 457 ngày 25/1/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh được kiện toàn gồm 25 thành viên do đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Cuộc họp đã thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ban, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Về kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2014, các thành viên đã thảo luận kỹ và đưa ra các mục tiêu cụ thể về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…
Toàn cảnh hội nghị.
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Các thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu kỹ, góp ý để ban hành quy chế hoạt động của ban vào cuối tháng 2 này. Đồng chí cũng giao cơ quan thường trực là Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu thành lập tổ giúp việc. Các thành viên thực hiện tốt công tác kiểm tra tại các đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành liên quan đánh giá đúng các chỉ tiêu bình đẳng giới thực hiện từ các năm trước, trên cơ sở đó xây dựng chỉ tiêu cho năm 2014.   

Tin, ảnh: Mai Hương (Đài tỉnh)