Tăng cường Thanh tra để chống thất thu thuế

(Baonghean) - Năm 2012, mặc dù kinh tế suy thoái nhưng công tác thanh tra của ngành thuế Nghệ An  lại quyết liệt và hiệu quả, đã thanh tra được 107 đơn vị, truy thu truy hoàn và xử phạt hơn 69 tỷ đồng, giảm lỗ 31 tỷ đồng, giảm số đề nghị hoàn thuế 673 triệu đồng…

gay từ đầu năm  sau khi đã phân tích thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế, đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế, xác minh và thu thập chứng cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật, hoặc có khiếu nại, tố cáo, Cục Thuế Nghệ An đã có kế hoạch thanh tra đối với các đối tượng cần thanh tra. Một trong những yêu cầu được chú trọng là hoạt động thanh tra không cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là người nộp thuế, đồng thời tuân thủ qui định của pháp luật.Cán bộ cơ quan thuế Thành phố Vinh kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Trung Thành (TP. Vinh)

Thực tế, năm 2012, ngành Thuế Nghệ An đã triển khai kế hoạch thanh tra theo từng ngành nghề kinh doanh, đồng thời tăng cường thanh tra, đột xuất, đẩy nhanh tiến độ thanh tra nên góp phần vào hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của ngành. Cả năm Cục Thuế đã thanh tra được 107 đơn vị, đạt 100% KH, bằng 105% so với năm 2011, truy thu, truy hoàn và xử phạt 69,014 tỷ đồng; trong đó truy thu, truy hoàn 58,2 tỷ đồng, xử phạt 10,06 tỷ đồng, bình quân truy thu và xử phạt 690 triệu đồng/ đơn vị. Qua thanh tra cũng đã giảm số lỗ 31 tỷ đồng, giảm số tiền đề nghị hoàn 673 triệu đồng. Đôn đốc thu nợ thuế truy thu và tiền phạt qua thanh tra cao, đạt hơn 80%. Đơn vị nào dây dưa đều chuyển cho Phòng quản lý nợ thuế cưỡng chế theo qui định. Công tác phối hợp với Công an trong phòng chống tội phạm được nâng lên. Cục Thuế chỉ đạo các chi cục và các phòng chuyển hồ sơ các đơn vị có dấu hiệu tội phạm để điều tra xử lý, như:  bán hóa đơn, bỏ trốn mang theo hóa đơn, thành lập doanh nghiệp nhằm mua bán hóa đơn trái phép, bỏ trốn khỏi địa bàn kinh doanh để trốn nợ thuế; chỉ đạo các phòng, các chi cục xử lý các đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Cửa hàng xăng dầu Cửa Lò, của Công ty TNHH DV - TM Anh Tuấn kinh doanh VLXD, san lấp mặt bằng (Thị trấn Hưng Nguyên) để kê khai thuế và xử lý vi phạm hành chính. Trong năm, Cục Thuế Nghệ An cũng đã chuyển hồ sơ 5 đơn vị đại lý nhà mạng trốn thuế 5,843 tỷ đồng phát hiện qua thanh tra sang cơ quan công an điều tra.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An cho biết: “Trường hợp thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện, cơ quan quản lý thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo qui định của pháp luật tố tụng hình sự. Còn thanh tra thuế sẽ được tiến hành trong các trường hợp: đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra một năm không quá một lần. Thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hiện nay, hạn chế của công tác thanh tra vẫn là công tác xử lý sau thanh tra còn kéo dài, hợp do vướng mắc về chính sách chế độ, Bên cạnh đó, trong quá trình thanh tra công tác lập hồ sơ thanh tra như lập các biên bản xác nhận số liệu chi tiết, công tác đối chiếu số liệu quản lý của cơ quan thuế với số kê khai, quyết toán vẫn còn phức tạp ở một số đơn vị.

Năm 2013, ngành Thuế Nghệ An phấn đấu nâng cao chất lượng phân tích, xây dựng kế hoạch cuộc thanh tra, xác định đúng các nội dung cần thanh tra, rút ngắn thời gian thanh tra ở doanh nghiệp và không bỏ sót đối tượng cần thanh tra. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác và có nhiều sáng kiến áp dụng vào công tác thanh tra đạt hiệu quả cao.


Bài ảnh: Trân Châu