Tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn

(Baonghean.vn) -Chiều 5/6, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng có buổi làm việc với các ngành để nghe và cho ý kiến về Đề án thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020.  
 
Thời gian qua, thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PT - NT  vào Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng và quy mô dự án tăng dần qua các năm. 
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Đặc biệt giai đoạn 2006- 2013, đã có nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ cao đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhiều dự án đã hoàn thành, phát huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh. Tính đến hết năm 2013, trong lĩnh vực NN&PTNT đã kêu gọi được hơn 200 dự án với tổng mức đầu tư trên 6.500 tỷ đồng. 
 
Thời gian tới, tỉnh ta chủ trương tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư cho nông nghiệp theo hướng thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; tận dụng  mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp- nông thôn. Mục tiêu đến năm 2020, tốc độ giá trị tăng trưởng trong sản xuất nông- lâm- thủy sản đạt 4- 4,5%/năm, thu nhập bình quân 1 ha đất canh tác đạt 70- 75 triệu đồng/ha/năm, có 20% số xã đạt chuẩn NTM. Để đạt mục tiêu đó, cần thu hút được khoảng 21.501 tỷ đồng cho các dự án đầu tư (bao gồm các dự án đã triển khai giai đoạn trước 2013). 
 
Kết luận chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thời gian tới, cần tiếp tục chú trọng vận động các nhà tài trợ đa phương như WB, ADB và các nhà tài trợ truyền thống như JICA, KFW, AFD đối với các dự án đầu tư hạ tầng NN&PTNT, biến đổi khí hậu, xây dựng NTM, chú trọng thu hút các dự án FDI. Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cấp ngành liên quan, ngành Nông nghiệp cần có sự tiếp thu, bổ sung, sửa đổi xây dựng đề án hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh.
 
Phú Hương