Tăng cường thu, quản lý và chi các loại phí và lệ phí

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu các loại phí và lệ phí trên đại bàn Nghệ An, sáng 13/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Trần Quốc Chung – Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Sở Tài chính.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Tài chính, việc thực hiện thu, quản lý và sử dụng 3 loại phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô xe máy; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi được áp dụng trên địa bàn Nghệ An trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và nằm trong khung quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và mặt bằng chung trong cả nước. Cụ thể, về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy toàn tỉnh trong 2 năm 2013, 2014 đạt hơn 36 tỷ đồng. Việc sử dụng phí sử dụng đường bộ được trích 15% cho đơn vị thu, số còn lại được trích nộp 60% vào ngân sách tỉnh, 40% cho Quỹ bảo trì đường bộ để phục vụ sửa chữa, nâng cấp, bảo trì các công trình giao thông đường bộ. Đối với phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong 2 năm đã thu được gần 11 tỷ đồng. Nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hàng năm được trích 10% để phục vụ cho các hoạt động thu phí, số còn lại nộp ngân sách tỉnh để cân đối cho các nhiệm vụ chi theo quy định. Còn lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi được thực hiện với tổng thu trong 2 năm 2013, 2014 đạt gần 460 tỷ đồng. Khoản thu được hàng năm điều tiết ngân sách tỉnh 40%, ngân sách cấp huyện 60% để cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Lê Dung báo cáo tình hình thu, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Cũng tại cuộc làm việc, Sở Tài chính cũng làm rõ chức năng của sở chỉ tham mưu ban hành mức phí và lệ phí, còn cơ quan thực hiện thu, quản lý và sử dụng phí thuộc các ngành khác. Hiện nay đáng quan tâm nhất là việc thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô xe máy còn đặt ra bất cập và đang thất thu. Nguyên nhân chính là chưa có chế tài xử phạt và chưa có sự phối hợp tích cực giữa các ngành để đảm bảo thu đúng và đủ theo dự toán hàng năm. 

Phó trưởng ban KT-NS Trần Quốc Chung đề nghị Sở Tài chính tăng cường thu, quản lý và sử dụng phí và các loại phí

Trên cơ sở những bất cập, tồn tại đang đặt ra thông qua giám sát thực tiễn ở một số ngành, địa phương do Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện trong thời gian qua, đoàn công tác của HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính cần tăng cường quản lý và hướng dẫn chi sử dụng các loại phí và lệ phí hiện nay, kể cả chi nguồn thu để lại cho đối tượng thực hiện thu, đảm bảo thống nhất. Đồng thời chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện thu các loại phí và lệ phí, nhất là thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô xe máy.  

Minh Chi