Tăng cường thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng 3/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá 10 năm thực hiện NQ TƯ 8 (khóa IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và cho ý kiến về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Đồng chí Trần Hồng Châu- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.Đồng chí Trần Hồng Châu chủ trì cuộc họp.Đại tá Bùi Hoài Thanh- Chính ủy BCHQS tỉnh trình bày báo cáo 10 năm thực hiện
NQ TƯ8.

Thay mặt Tổ giúp việc của Tỉnh ủy về thực hiện NQ TƯ 8, Đại tá Bùi Hoài Thanh- Chính ủy BCHQS tỉnh trình bày những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai sâu rộng trong các lực lượng, các tổ chức chính trị xã hội, quán triệt đến mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các lực lượng nòng cốt: quân sự, công an, bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân triển khai tốt các chương trình hành động như: Đề án “3 yên, 3 giảm”; “Nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy”; “Đảm bảo an ninh chính trị trong quá trình hội nhập kinh tế”; “Đảm bảo an ninh nội bộ, văn hóa- tư tưởng trong tình hình mới”; “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển”; “Phát triển kinh tế gắn với xây dựng khu vực phòng thủ”…

10 năm qua, các lực lượng chức năng đã đấu tranh, xử lý 546 vụ/631 đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia, buôn bán vận chuyển ma túy, vật liệu nổ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và tăng cường công tác phối hợp với nước bạn Lào, giữ vững tuyến biên giới quốc gia, xây đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt- Lào.

Tuy vậy, trong tình hình mới, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, tự do tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Theo đó, bên cạnh xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu thể hiện quan điểm cần rút kinh nghiệm sâu sắc các vấn đề tồn tại và tiếp tục thực hiện NQ TƯ 8 (khóa IX) trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang chính qui, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cùng nhân dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trên tuyến biên giới, tuyến biển và an ninh nội địa, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân từ cơ sở, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc từ mỗi làng bản, khu dân cư.

Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận, khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong thực hiện NQ TƯ 8 và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng vũ trang, đồng thời yêu cầu thời gian tới cần phát huy khối đại đoàn kết giữa nhân dân, các cơ quan ban ngành với lực lượng chức năng để vừa phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các chương trình an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng chức năng, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an ninh quốc gia. Để làm được như vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng cần nắm rõ tình hình, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới.

Cũng trong phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tin nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND (khóa XVI) bầu theo NQ số 35/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 561/2013/ UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo dự kiến, công tác này sẽ được triển khai trong kỳ họp HĐND giữa tháng 5/2013 và sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ họp tháng 7 tới. Hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao giám sát của HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo các cấp và làm cơ sở để đánh giá, bố trị, sử dụng cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với dự thảo và giao cho HĐND tiến hành đúng trình tự thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo NQ của Quốc hội.


Nguyên Sơn