Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới, hải đảo

(Baonghean.vn)- Sáng nay 02/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm.
 


Quán triệt và thực hiện kế hoạch công tác biên phòng các cấp, với tinh thần chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên phòng của tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình nội ngoại biên, trên biển, từ đó có biện pháp giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không bị động bất ngờ. Đơn vị đã chủ động phát hiện nguồn, xác lập đấu tranh thắng lợi 04 chuyên án về đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý. Kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 37vụ/ 46 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Phát hiện, bắt giữ, xử lý 187 vụ/351 đối tượng cùng 74 phương tiện buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm khác; Tổng số tiền xử phạt nộp kho bạc Nhà nước là 380.050.000 đồng.
 
Các đồn biên phòng trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới... đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), sẵn sàng ứng phó với thiên tai, hỏa hoạn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; đồng thời củng cố, xây dựng đơn vị chính quy xanh sạch đẹp, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của năm.
 
Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm: chú trọng công tác nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo; tham gia xây dựng chính trị cơ sở; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tham gia phong trào thi đua Bộ đội biên phòng Nghệ An "Chung sức xây dựng nông thôn mới"....


Anh Bách