Tăng đầu tư tín dụng địa bàn nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Ngày 20/1, Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.
 
Kết thúc năm 2013, mặc dù trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, Ngân hàng nông nghiệp Nghệ An vẫn nỗ lực hoàn thành xuất sắc trên mọi mặt hoạt động, nâng chất lượng tín dụng trong đầu tư tín dụng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Đến hết năm 2013, tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt gần 13.813 tỷ đồng, tăng gần 2.060 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 17,5%. Doanh số cho vay đạt 13.595 tỷ đồng, tăng 2.662 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng 24,3%. Tổng dư nợ và các khoản đầu tư đạt hơn 10.975 tỷ đồng, tăng 28,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn đạt 10.081 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 92% trong tổng dư nợ; nợ xấu chỉ chiếm 0,48%.
 
Lãnh đạo Ngân hàng nông nghiệp tỉnh trao chứng nhận khen thưởng cho các Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Năm 2014, Ngân hàng nông nghiệp Nghệ An phấn đấu nguồn vốn nội tệ tăng trưởng 15%, dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15% so với đầu năm; tỷ lệ dư nợ nông nghiệp nông thôn 90%/tổng dư nợ; tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, giữ vững vai trò chủ đạo trong đầu tư tín dụng và dịch vụ trên thị trường tài chính nông thôn, là người bạn đồng hành cùng hàng vạn hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn; không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
 
                                                                              Tin, ảnh: Quỳnh Lan