Tăng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Từ năm học 2015-2016, học sinh, sinh viên phải đóng bảo hiểm y tế tăng từ 3% mức lương cơ sở lên 4,5%, tương ứng 434.700 đồng.

Năm học 2015-2016 là năm đầu tiên học sinh sinh viên thực hiện theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế. Đây là nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, còn lại 70% học sinh phải tự trả. Mức đóng này có thể giảm dần tùy theo sự hỗ trợ của địa phương.

Từ năm học này, mỗi năm một học sinh phải đóng 434.700 đồng, tương ứng với 4,5% mức lương cơ sở thay vì 3% như trước. Việc nâng mức đóng bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, học sinh vẫn được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh, đồng chi trả 20% trừ nhóm thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

Một điểm mới nữa là thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ theo năm tài chính, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm. Như vậy, thay vì đóng tiền mua bảo hiểm y tế ngay từ tháng 9, phụ huynh có thể đóng vào tháng 12.

Trước đó, thẻ học sinh có giá trị sử dụng từ đầu năm học (tháng 9 hoặc 10) và hết hạn sau 12 tháng. Trường hợp thẻ có giá trị sử dụng 12 tháng thì hết hạn vào cuối tháng 8 hoặc 9 năm sau.

Vì sự thay đổi này, trong năm nay nhóm học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất sẽ phải đóng bảo hiểm y tế cho 15 tháng. Thời hạn sử dụng thẻ từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ được cấp lần trước đến ngày 31/12 của năm sau. Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

Theo VnExpress