Tăng mức trợ cấp cho người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành nghị định thay thế Nghị định số 101/2013/NĐ-CP theo hướng tăng mức trợ cấp, phụ cấp. 

Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tăng từ 1.220.000 đồng lên 1.318.000 đồng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng trợ cấp 1.105.000 đồng/tháng.

Cũng theo nghị định mới, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng 500.000 đồng/năm. 

Chính phủ cũng ban hành nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng. 

Nghị định số 14/2015/NĐ-CP vừa ban hành đã qui định 7 đối tượng chính sách xã hội được hưởng chế độ miễn, giảm giá vé đi tàu. Bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng; trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo SGGP