Tặng quà trẻ em khuyết tật tại cơ cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương ( Yên Thành).

(Baonghean.vn) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,  Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam- Văn phòng tổng đại lý Diễn Châu và một số nhà hảo tâm của thành phố Vinh đã tổ chức tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại cơ cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương (Yên Thành).

Đại diện Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam- Văn phòng tổng đại lý Diễn Châu và một số nhà hảo tâm của thành phố Vinh trao quà cho cơ cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương ( Yên Thành).Tặng quà cho trẻ em cơ cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương.

Thông qua việc tuyên truyền, vận động của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam, đội ngũ nhân viên/ đại lý Văn phòng tổng đại lý Diễn Châu đã tự nguyện đóng góp ngày lương để tham gia các hoạt động từ thiện. Trong đợt này,Văn phòng tổng đại lý Diễn Châu và một số nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Vinh đã quyên góp, ủng hộ với số tiền hàng chục triệu đồng và trực tiếp trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại cơ cơ sở bảo trợ xã hội Hiền Lương ( Yên Thành) gồm: quạt máy, gạo, sữa, bỉm trẻ em… Đây là hoạt động nhân đạo và thường xuyên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai – Ichi Việt Nam- Văn phòng tổng đại lý Diễn Châu.


Hoàng Vĩnh